REGMAR

EYEON GROUP AB (publ): Lämnar marknadsuppdatering juni och lämnar uppdaterad försäljningsprognos

EyeonGroup lämnar marknadsuppdatering om verksamheten från juni och lämnar uppdaterad försäljningsprognos.

  • EyeonGroups försäljning i juni uppgår till den högsta nivån i Bolagets historia och verksamhetens kassaflöde var positivt under det andra kvartalet. Under maj månad kommunicerades att verksamheten beräknades ha positivt kassaflöde under det andra kvartalet vilket därmed har uppnåtts. Bolagets försäljningstillväxt räknat i fakturerade intäkter under andra kvartalet uppgår till cirka 100% jämfört med motsvarande kvartal föregående år och EBITDA marginalen i andra kvartalet har stabiliserat sig runt 50%.
  • I juni hade Bolaget cirka 248 000 aktiva abonnemang genom befintliga partners/återförsäljare white label B2B2C och B2B2B. Detta var en ökning jämfört med maj med cirka 3 000 aktiva abonnemang. Tillsammans med dryg 2 000 aktiva abonnemang via Protectia B2C uppgår antalet aktiva abonnemang till drygt 250 000.
  • Totalt antal kunder i Bolagets B2B tjänst, Enterprise, har passerat 600. Affärerna i B2B-tjänsten är av varierande storlek och varierar i årsvärde mellan cirka 2,5 TSEK och 165 TSEK.
  • B2B tjänsten är nu lanserad med försäljning mot Sverige, Norge och USA. Från och med augusti kommer B2B tjänsten även att lanseras i Schweiz, Finland och Spanien. I nuläget säljer säljteamet cirka 30% fler affärer per säljare än vad som estimerats.
  • Antal säljare i verksamheten uppgår för närvarande till 12 stycken inklusive återförsäljare/partners.
  • Under juni har EyeonGroup tecknat återförsäljaravtal med telekomoperatör i Östeuropa avseende återförsäljning av EyeonGroups id-skyddstjänst White Label B2B2C.
  • Under juni har återförsäljaravtal tecknats med fintechbolag i USA avseende återförsäljning av EyeonGroups id-skyddstjänst White Label B2B2C mot den amerikanska och brittiska marknaden.
  • Under juni månad genomförde Bolaget ett namnbyte från Eyeonid Group AB till Eyeon Group AB.

Uppdaterad säljprognos

Den 22 april 2024 kommunicerades Bolagets plan för att accelerera säljstyrkan för att driva tillväxt. Med hänsyn till den positiva utvecklingen under det andra kvartalet och i synnerhet under juni är det styrelsens bedömning att tidigare plan behöver revideras. Styrelsen räknar nu med att Bolaget i augusti 2024 kommer ha en säljstyrka, tillsammans med återförsäljare, uppgående till 33 säljare. Baserat på nuvarande utfall av stängda affärer per säljare och dag är bedömningen att det är realistiskt att uppnå stängda affärer motsvarande cirka 440 TEUR per månad. Till detta adderas nuvarande försäljning av id-skydd White Label cirka 1 400 TSEK per månad samt B2C försäljning via Protectia cirka 300 TSEK per månad. Med denna tillväxttakt är målsättningen för kommande räkenskapsår 2025 att uppnå en försäljning på 100 MSEK.

För mer information, kontakta

Fredrik Björklund, styrelseordförande, Eyeon Group AB (publ.)

Telefon: 070-892 35 92

E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Eyeon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-07-01 kl. 08:30 CET.

Om EyeonGroup

Eyeon Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och hosting.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988