#20-49 Information rörande utdelning av teckningsoptioner av serie 6 och 7 (TO6 och TO7) till aktieägare i Eyeonid Group AB samt första dag för handel i TO6 och TO7

Eyeonid Group AB ("Bolaget" eller "Eyeonid") har offentliggjort via pressmeddelande den 9 juli 2020 att Bolaget, med stöd av styrelsebeslut den 18 juni 2020, kommer ge ut teckningsoptioner till Bolagets befintliga aktieägare.

För varje sju (7) innehavda aktier på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsoption av serie TO6 och en teckningsoption av serie TO 7 vederlagsfritt.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt till teckningsoptioner av serie TO6 och TO7 är den 15 juli 2020 och första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt till teckningsoptioner av serie TO6 och TO7 är den 16 juli 2020. Avstämningsdag är den 17 juli 2020.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO6 i sammandrag

Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under nyttjandeperioden från och med den 16 november 2020 till och med den 27 november 2020. Teckningskursen kommer att uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 29 oktober 2020 till och med den 11 november 2020. Teckningskursen kan dock lägst vara 1,15 kronor och högst 2,08 SEK per aktie.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO7 i sammandrag

Varje teckningsoption av serie TO7 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under nyttjandeperioden från och med den 17 maj 2021 till och med den 28 maj 2021. Teckningskursen kommer att uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 29 april 2021 till och med den 12 maj 2021. Teckningskursen kan emellertid inte överstiga 130 procent av den högsta teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO6, d.v.s. 2,70 SEK per aktie och inte understiga 0,025 SEK per aktie.

Första handelsdag för teckningsoptionerna av serie 6 och 7 (TO6 och TO7) har fastställts den 21 juli 2020.

För fullständiga villkor för teckningsoptionerna hänvisas till Eyeonids hemsida (www.eyeonid.com)

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Eyeonid Group TO6

Kortnamn: EOID TO6

ISIN-kod: SE0014608931

CFI-kod: RSSXXR

FISN-kod: EYEONIDGRO/OPT RTS 20201127

Första dag för handel: 2020-07-21

Sista dag för handel: 2020-11-20

Instrument-ID: 6QAC

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 25 507 708

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: Eyeonid Group TO7

Kortnamn: EOID TO7

ISIN-kod: SE0014608949

CFI-kod: RSSXXR

FISN-kod: EYEONIDGRO/OPT RTS 20210528

Första dag för handel: 2020-07-21

Sista dag för handel: 2021-05-21

Instrument-ID: 6QAD

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 25 507 708

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till [email protected]

Alternativt 08-566 390 55.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988