REG MAR
Euroafrica Digital Ventures redovisar delårsrapport för tredje kvartalet 2023 Euroafrica Digital Ventures redovisar delårsrapport för tredje kvartalet 2023
REG MAR
Teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas till cirka 76 procent och Euroafrica Digital Ventures tillförs cirka 0,73 MSEK Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2, vilka emitterades i samband med Bolagets...
REG
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 i Euroafrica Digital Ventures AB är idag, den 26 september 2023 Idag, den 26 september 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie  TO2 i Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolag...
REG
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 inleds idag Idag, den 18 september 2023, inleds utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO2 i Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolage...
REG
Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 i Euroafrica Digital Ventures AB (publ) har fastställts till 0,15 SEK per aktie Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolaget") emitterade 6 335 550 teckningsoptioner av serie TO2 i samband med Bolagets företrädesemissio...
REG MAR
Euroafrica Digital Ventures AB (publ) dotterbolag Kupatana AB tecknar strategiskt samarbetsavtal med Hadithi Lab Ltd avseende driften av Kupatana.com Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Bolaget" eller "Euroafrica Digital Ventures") dotterbolag Kupatana AB ("Kupatana") ingår ett strategiskt samarbetsavtal med den lokala akt...
REG MAR
Euroafrica Digital Ventures redovisar delårsrapport för andra kvartalet 2023 Euroafrica Digital Ventures redovisar delårsrapport för andra kvartalet 2023
REG MAR
Euroafrica Digital Ventures AB (publ) meddelar förändringar i styrelsen 2023-06-20 Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Bolaget" eller "Euroafrica Digital Ventures") meddelar att man minskar styrelsen med två styrelseledamöter samtidigt som Johan...
REG MAR
Euroafrica Digital Ventures AB (publ) väljer att avsluta avsiktsförklaring avseende omvänt förvärv av LTH Ventures Ltd för listning på Nasdaq First North Growth 2023-06-20 Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Bolaget" eller "Euroafrica Digital Ventures") offentliggjorde den 31 maj 2023 pressmeddelande om avsiktsförklaring med LTH Onli...
REG
Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Kupatana tillsätter ny VD - ökar fokuset på försäljning Euroafrica Digital Ventures AB (publ)s ("Euroafrica" eller "Bolaget") dotterbolag Kupatana har idag utsett Sophia George Lukinga till ny VD med tillträde den 5 juni 2023.
REG
Kommuniké från årsstämman i Euroafrica Digital Ventures AB (publ) Årsstämman i Euroafrica Digital Ventures AB (publ), 556971-0188, ("Bolaget") ägde rum idag den 1 juni 2023 på Skeppsbron 34. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga bes...
REG MAR
Euroafrica Digital Ventures AB (publ) (the "Company" or "Euroafrica Digital Ventures") to enter into a letter of intent with LTH Online Holdings Ltd ("LTH Online") Euroafrica Digital Ventures AB (publ) (the "Company" or "Euroafrica Digital Ventures") to enter into a letter of intent with LTH Online Holdings Ltd ("LTH Online") through which...
REG MAR
Euroafrica Digital Ventures AB (publ) säkrar finansiering och offentliggör avsiktsförklaring avseende omvänt förvärv av LTH Ventures Ltd för listning på Nasdaq First North Growth 2023-05-31 08:45 Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Bolaget" eller "Euroafrica Digital Ventures") har ingått en avsiktsförklaring med LTH Online Holdings Ltd ("LTH Online")...
REG MAR
Euroafrica Digital Ventures redovisar delårsrapport för första kvartalet 2023 Euroafrica Digital Ventures redovisar delårsrapport för första kvartalet 2023
REG MAR
Euroafrica Digital Ventures informerar marknaden om minskat rörelsekapital Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Euroafrica" eller "Bolaget") låter, enligt Nasdaq First Norths regelverk, meddela att bolaget inte med säkerhet kan fastslå att det finns...
REG
Euroafrica Digital Ventures AB (publ) offentliggör årsredovisning 2022 Euroafrica Digital Ventures AB (publ) offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2022. 
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROAFRICA DIGITAL VENTURES AB Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB, org.nr 556971-0188 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 1 juni 2023 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Skeppsbron 34 i Stockho...
REG
Nya Boendet AB ("Nya Boendet") lanserar sin marknadsplattform genom annonsering i Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") SaaS-plattform Social Content Avtalet som tecknades den 9 december 2022 (PM) aktiveras i Social Content under vecka 16. Annonssamarbetet omfattar en integration som skapar förutsättningar för att automatiskt...

Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission