Empros Pharma närmar sig marknaden med säker och effektiv oral behandling av viktminskning.

Det svenska läkemedelsföretaget rapporterar positiva toplinedata från sin fas 2b-studie för behandling av obesitas, med upp till 23% viktminskning.

Sverige - 11 mars 24. Empros Pharma, det Stockholmsbaserade företaget som utvecklar EMP16, ett oralt läkemedel för behandling av obesitas, har i dagarna meddelat positiva toplinedata från sin fas 2b-studie och är nu ett steg närmare marknaden. Empros Pharma är nu med sitt läkemedel ett av de mycket få företagen globalt med en produkt redo att påbörja fas 3-studier för behandling av obesitas, med planerad lansering år 2027.

Efter tio års arbete har Empros Pharma fokuserat sina ansträngningar på att ta EMP16, en oral läkemedelskombination av orlistat och akarbos, till denna betydande fas 2-milstolpe. Det kliniska programmet som hittills har omfattat fyra kliniska studier, har framgångsrikt visat stark effekt, säkerhet och tolerabilitet.

Den precis avslutade SESAM-studien var en 6-månaders, dubbelblind, fas 2b-studie med patienter med obesitas eller överviktiga med riskfaktorer. Med en studiestorlek på 320 patienter hade studien två huvudmål: att bekräfta akarbos bidrag till EMP16:s effekt och att jämföra EMP16 med Xenical. Toplinedata bekräftar tidigare studier och visar att en tredjedel av patienterna på EMP16 förlorade minst 10% av sin kroppsvikt, och upp till 23% viktförlust. Den genomsnittliga viktnedgången var nära 8%, med klara tecken på att 12-månadersdata kommer att vara ännu bättre. EMP16:s utmärkta säkerhetsprofil bekräftades och de flesta biverkningarna var milda.

Med dessa positiva fas 2b-data i ryggen har nu Empros Pharma inlett arbete med att initiera fas 3-studier, vilket ger en spännande möjlighet för läkemedelspartners eller investerare att delta i ett läkemedelsprojekt med möjlig lansering redan 2027

Arvid Söderhäll, VD för Empros Pharma, säger: "Obesitas är en komplex kronisk sjukdom och det är fantastiskt att vara en del av sådana stora framsteg inom ett område där det finns ett så tydligt medicinskt behov. Toplinedata stärker och bekräftar våra tidigare studier som redan visar stark effekt, säkerhet och tolerabilitet."

"Även om det är klart att vissa viktminskningsläkemedel på marknaden kan hjälpa patienter att förlora betydande kroppsvikt, är dessa inte mirakelmedel. Inte alla patienter tolererar dessa läkemedel på grund av biverkningar som illamående och kräkningar medan andra kan vara oroade över att ta injektioner under lång tid. Dessutom är dessa läkemedel kostsamma och många patienter måste betala för dem ur egen ficka. Obesitas är en kronisk sjukdom, och precis som blodtrycket ökar när du slutar ta blodtryckssänkande medicin, är det troligt att patientens vikt och de medföljande hälsoproblemen snabbt återkommer när de slutar ta viktminskningsläkemedel.

"Det är här som EMP16 kommer in i bilden. Den har inte bara en väletablerad säkerhets- och tolerabilitetsprofil, utan den kommer också att vara ekonomiskt hållbar för patienter att ta på lång sikt. Dessutom stödjer EMP16 patienterna i sin strävan att äta en näringsriktig kost med mycket fibrer då detta kommer att mildra biverkningarna. EMP16 är en produkt som patienter kan ta under lång tid för att framgångsrikt hantera sin vikt.

"Våra fas 2-data stödjer våra ambitioner för EMP16 att bli ett mycket betydande läkemedel i den växande arsenalen av obesitasläkemedel."

Om Empros Pharma

Empros Pharma grundades 2013 av forskare och entreprenörer vid Uppsala universitet med investeraren Flerie Invest.

www.emprospharma.com 

För kommersiella förfrågningar:

Canaccord Genuity är den exklusiva affärsutvecklingsrådgivaren för EMP16 och organisationer med intresse för strategiska partnerskap för EMP16 bör kontakta: Isaac Jacob, direktör på: [email protected]

För medieförfrågningar:

[email protected]


Om Empros Pharma

Webbplats
emprospharma.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Empros Pharma via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat