Pressmeddelanden

REG
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMPLICURE AB (PUBL) Aktieägarna i Emplicure AB (publ), org.nr 556967-7189 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 2 maj 2023 klockan 15.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, V...
REG
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN EMPLICURE (PUBL) The shareholders in Emplicure AB (publ) corp. reg. no. 556967-7189 (the "Company") are hereby convened to the extraordinary general meeting on Tuesday 2 May 2023, at 3.00 p.m. at...
REG MAR
The board of directors of Emplicure requests conversion of loans of approx. 9.8 MSEK and proposes an extended authorisation to issue shares for the Company's continued capital need The board of directors of Emplicure AB publ ("Emplicure" or the "Company") has today resolved to request conversion of the entire outstanding loan amount (including accrued inter...
REG MAR
Styrelsen i Emplicure påkallar konvertering av lån om cirka 9,8 miljoner kronor samt föreslår ett utökat emissionsbemyndigande med anledning av Bolagets fortsatta kapitalbehov Styrelsen i Emplicure AB publ ("Emplicure" eller "Bolaget") har idag beslutat att påkalla konvertering av hela det utestående lånebeloppet (inklusive upplupen ränta) om cirka 9,8...
REG
Emplicure AB flyttar årsstämman till 13 juni Emplicure AB meddelar att styrelsen har beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till den 13 juni 2023. Mer information om årsstämman framgår av kallelsen, som kommer att skic...
REG
Emplicure AB changes the AGM date to June 13 The Board of Directors of Emplicure AB has decided to change the date of the company's Annual General Meeting to June 13, 2023. Further information regarding the AGM will be publ...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Extra bolagsstämma EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT
Årsstämma ÅRSSTÄMMA
Delårsrapport Q2 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 2023 DELÅRSRAPPORT

Om Emplicure

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. 

Webbplats
www.emplicure.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Emplicure via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EMPLI ISIN-kod SE0015812391 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Håkan Engqvist VD [email protected]