EG förvärvar majoritetsandel i Mestro AB för att stärka sin position inom energi- och hållbarhetshantering

Genom förvärvet av en majoritetsandel i Mestro AB ("Mestro") stärker EG sin ledande position på marknaden för energiuppföljning och hållbarhetsrapportering ("EMS") och hjälper företag i deras arbete med att sänka energiförbrukningen i byggnader.  

 "Energiförbrukningen i byggnader står för nästan 40% av den totala energiförbrukningen i Norden. EG vill hjälpa sina kunder att minska sin energiförbrukning på det mest effektiva sättet", säger Mikkel Bardram, VD för EG, och fortsätter:

"Det är därför vi har förvärvat flera SaaS-företag inom EMS och investerat i lösningar som hjälper våra kunder att hantera sina energikostnader, som en del av deras hållbarhetsarbete.

Idag har vi en stark närvaro i Finland, Danmark och Norge och med Mestro kompletterar vi vår nordiska närvaro genom att addera starka kompetenser och produkter i Sverige.

Mestros EMS-plattform kompletterar vårt nuvarande EMS-erbjudande mycket väl, och tillsammans kommer vi att kunna erbjuda en ännu bättre lösning till både EG:s och Mestros kunder", säger Mikkel Bardram, VD för EG.  

Hjälper fastighetsägare att minska sitt CO2-fotavtryck 

Fokus på energianvändning i byggnader har ökat markant under de senaste åren. Den ökade uppmärksamheten beror inte bara på stigande energikostnader, utan också på en växande efterfrågan på hållbarhet bland både fastighetsägare och hyresgäster. EMS-system gör det möjligt för användarna att monitorera energianvändningen i realtid, få åtgärdsförslag för att förbättra energieffektiviteten samt rapportera om koldioxidutsläpp. Kunderna kan sätta upp, följa upp, hantera och nå sina hållbarhetsmål och därmed lägga grunden för rapportering enligt regulatoriska krav och uppnå certifieringar. 

Mestro AB är en ledande EMS-plattform i Sverige. Med en molnbaserad plattform för datainsamling och visualisering hjälper mjukvaruföretaget några av Sveriges största fastighetsägare att spara tid, energikostnader och koldioxidutsläpp. Mestro samlar årligen in mer än 1,7 miljarder datapunkter från över 10 000 fastigheter.

Rätt ägare för framtiden

VD för Mestro ser EG som den rätta ägaren framöver:

"Mestro har vuxit kraftigt under de senaste åren med fokus på den svenska marknaden. Jag är stolt och glad över att vi kan ta nästa steg i vår resa tillsammans med EG. Vi hjälper våra kunder att vidta verkliga energibesparande åtgärder. Jag är övertygad om att vi kan göra det ännu bättre tillsammans med EG genom att erbjuda ett bredare utbud av produkter och möjligheter", säger VD Kristin Berg, Mestro.

"Under de senaste fem åren har EG förvärvat sju företag inom Energy and Facility Management. Idag täcker våra system mer än 650.000 byggnader i Norden. Denna storlek ger oss unik tillgång till data över hela fastighetens livscykel. Data som gör det möjligt för våra kunder att driva byggnader mer effektivt och hållbart. Jag ser fram emot att inkludera Mestros plattform i denna portfölj och välkomna Mestros kunder och kollegor till EG-familjen", säger EVP, Michael Moyell Juul, EG Construction and Property.

Om förvärvet

EG har, i ett offentligt erbjudande och därtill relaterade sidotransaktioner, nått en acceptansnivå för att förvärva 87.72 % av aktierna i det svenska börsnoterade mjukvaruföretaget Mestro AB. Avräkning av transaktionen (utbetalning av vederlag) beräknas ske senast den 25 mars 2024.

Acceptperioden för de återstående minoritetsaktieägarna i Mestro AB har förlängts till den 3 april 2024.

Du kan läsa mer om det offentliga erbjudandet på global.eg.dk/about-eg/mestro-public-offer

Om Mestro AB

Mestro är ett svenskt SaaS-bolag som sedan 2005 hjälpt fastighetsägare att ta kontroll över sin energianvändning. Med en molnbaserad plattform för datainsamling och visualisering hjälper Mestro några av Sveriges största fastighetsägare att spara tid, energikostnader och koldioxidutsläpp. Mestro samlar årligen in mer än 1,7 miljarder datapunkter från över 10 000 fastigheter. Bolagets huvudsakliga verksamhet bedrivs i Sverige och huvudkontoret är i Stockholm. Utöver verksamheten i Sverige har bolaget kunder i Norden och norra Europa.

Läs mer: www.mestro.com 

Om EG

På EG skapar vi morgondagens vertikala mjukvara som ger hållbara effekter på kunder och samhälle. EG har över 2 000 anställda, främst i Norden, och under 2022 var koncernens omsättning 2,1 miljarder DKK. 

Läs mer: global.eg.dk/om-eg/ 

För ytterligare information

Talesperson
Mikkel Bardram, VD, EG

Kontaktperson för press
Kommunikationschef Per Roholt, +45 2060 9736


Om EG

Webbplats
www.eg.se

Prenumerera

Få löpande information från EG via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat