REG

Skatteverkets beslut om utdelningsvärde i Nosium AB

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier och teckningsoptioner i Nosium AB.

Dividend Sweden har till Skatteverket ställt frågan om det skattepliktiga värdet avseende utdelningen av aktier och teckningsoptioner i Nosium som beslutades på en extra bolagsstämma den 21 augusti 2023.

Skatteverket har fastställt och meddelat det skattepliktiga värdet av utdelningen av Nosium ska vara 0,27 kr per utdelad aktie, 0,02 kr per utdelad teckningsoption TO1B och 0,04 kr per utdelad teckningsoption TO2B.

Varje aktie i Nosium anses anskaffad för 0,27 kronor. Varje teckningsoption TO1B anses anskaffad för 0,02 kronor. Varje teckningsoption TO2B anses anskaffad för 0,04 kronor.

Dessa värden för erhållna aktier i Nosium och teckningsoption TO1B och TO2B gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie och teckningsoption, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Om Dividend Sweden

Prenumerera

Få löpande information från Dividend Sweden via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DIV-B ISIN-kod SE0017085145

IR-Kontakt

Bo Lindén VD [email protected]