REG
Dividends portföljbolag Evendo lanserar ny AI-tjänst Evendo, vilket är Dividends största innehav, har i dagarna meddelat att de har lanserat en ny AI-söktjänst. Läs deras pressmeddelande nedan, finns först på engelska och sedan på...
REG
Medicortex får ett forskningsanslag på 1,4 MUSD från det amerikanska försvarsdepartementet Dividend Swedens portföljbolag Medicortex Finland Plc, ett bioteknikföretag dedikerat till att förbättra diagnostik och behandling av traumatisk hjärnskada, har tilldelats att fo...
REG MAR
Dividend Sweden skriver upp portföljvärdet av Evendo Dividend Sweden har i dagarna sålt 8 000 aktier i Evendo Ltd till kursen 250 kr, vilket innebär en likvid betalning på 2 MSEK. Dividend har sedan december 2023 sålt sammanlagt 25...
REG MAR
Dividend Sweden genomför riktad emission Dividend Swedens styrelse har fattat beslut om att göra en nyemission om 2,21 MSEK till kursen 0,20 SEK/aktie.
REG MAR
Delårsrapport januari - mars 2024 Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 9 maj 2024. 1 januari - 31 mars 2024 • Nettoomsättningen uppgick till 0,7 (13,3) MSEK • Resultatet efter skatt uppgick för pe...
REG
Kommuniké från årsstämma 9 april 2024 Årsstämma i Dividend Sweden AB hölls den 9 april 2024 i Stockholm. Nedan följer besluten i sammandrag.
REG MAR
Dividend Sweden genomför riktad emission Dividend Swedens styrelse har fattat beslut om att göra en nyemission om 1,25 MSEK till kursen 0,20 SEK/aktie.
REG
Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 april 2024 kl 13.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm.  
REG
Offentliggörande av Årsredovisning för 2022/2023 Dividend Swedens årsredovisning för oktober 2022 - december 2023 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. För ytterligare information kontakta: Bo Lindén, VD Dividend Sweden, i...
REG MAR
Bokslutskommuniké december 2023 1 oktober - 31 december 2023 • Nettoomsättningen uppgick till -1,3 (2,3) MSEK • Resultat efter finansnetto uppgick till -5,3 (-3,0) MSEK • Resultatet efter skatt för perioden up...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma 31 januari 2024 En extra bolagsstämma i Dividend Sweden AB hölls den 31 januari 2024 i Stockholm. Nedan följer besluten i sammandrag.
REG
Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma den onsdagen den 31 januari 2024 kl 11.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm. Anmälan och rätt att delta Aktieägare som önskar delta i stämman ska - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 januari 2024, - dels anmäla sitt delt...
REG
Dividend Sweden förvärvar aktieportfölj från eBlitz Group AB Dividend Sweden har idag tecknat ett överlåtelseavtal om att förvärva en portfölj av aktier från eBlitz Group AB. Betalning sker genom en riktad emission om 47,5 miljoner aktier...
REG MAR
Dividend Sweden avser förvärva aktieportfölj Dividend Sweden har idag tecknat en avsiktsförklaring (LOI) om att förvärva en portfölj av aktier från eBlitz Group AB. Betalning planeras ske genom en riktad emission om 47,5 mi...
REG MAR
Delårsrapport oktober 2022 - september 2023 1 juli - 30 september 2023 • Nettoomsättningen uppgick till 2,4 (3,0) MSEK • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -1,6 (-2,6) MSEK • Resultat per aktie uppgick till...
REG
Dividend Swedens Bo Lindén medverkar i VD-intervju Dividend Sweden publicerar idag en filmad intervju där VD Bo Lindén berättar om planerna för företaget och hur han ser på framtiden. Intervjun är framtagen i samarbete med IR-Par...
REG
Skatteverkets beslut om utdelningsvärde i Nosium AB Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier och teckningsoptioner i Nosium AB.
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma 21 augusti 2023 En extra bolagsstämma i Dividend Sweden AB hölls den 21 augusti 2023 i Stockholm. Nedan följer besluten i sammandrag.

Om Dividend Sweden

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dividendsweden.se

Prenumerera

Få löpande information från Dividend Sweden via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DIV-B ISIN-kod SE0017085145

IR-Kontakt

Bo Lindén VD [email protected]