REG

Dividend Sweden förvärvar aktieportfölj från eBlitz Group AB

Dividend Sweden har idag tecknat ett överlåtelseavtal om att förvärva en portfölj av aktier från eBlitz Group AB. Betalning sker genom en riktad emission om 47,5 miljoner aktier till kursen 0,50 kr/aktie.

Som tidigare kommunicerats så har parterna den 7 december tecknat en avsiktsförklaring och nu har det tecknats ett överlåtelseavtal gällande att Dividend Sweden förvärvar eBlitz totala aktieportfölj exklusive bolagets innehav i Dividend Sweden. Portföljen köps genom att ett skuldebrev upprättas som sedan kvittas mot 47,5 miljoner nyemitterade B-aktier i Dividend Sweden till en kurs om 0,5 kr/aktie.

Se portföljen och läs mer om innehaven i eBlitz senaste rapport.

Förvärvet är villkorat av att en extra bolagsstämma godkänner den riktade emissionen till säljarna. Fullständiga detaljer kommer att kommuniceras i den kallelse till extra bolagsstämma som planeras hållas i januari 2024 och som publiceras inom kort.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Om Dividend Sweden

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dividendsweden.se

Prenumerera

Få löpande information från Dividend Sweden via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DIV-B ISIN-kod SE0017085145

IR-Kontakt

Bo Lindén VD [email protected]