REGMAR

Delårsrapport januari - mars 2024

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 9 maj 2024.

1 januari - 31 mars 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,7 (13,3) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -1,4 (1,0) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (0,02) SEK
  • Soliditeten uppgick till 90% (86)
  • Substansvärde per aktie 0,71 kr (0,94)

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Stämman valde att rösta nej till den riktade emissionen till eBlitz Group AB efter att styrelsen valt att ej längre stödja förslaget, på grund av att ny information kom fram kring portföljen som skulle förvärvas.
  • Inbooks AB och Learning 2 Sleep L2S försattes båda i konkurs under januari 2024, detta togs upp till fullo i december och påverkade därmed enbart resultatet under 2023.
  • Dividend Sweden genomförde en riktad emission om 1,25 MSEK som riktades mot en begränsad grupp investerare.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång.

 

Detta är sådan information som Dividend Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2024, kl 08.30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Bifogade filer

Q1-240503.pdf

Om Dividend Sweden

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dividendsweden.se

Prenumerera

Få löpande information från Dividend Sweden via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DIV-B ISIN-kod SE0017085145

IR-Kontakt

Bo Lindén VD [email protected]