Pressmeddelanden

Cardeon offentliggör tilläggsprospekt med anledning av att Cardeons styrelse ger tecknare i Erbjudandet rätt att återkalla sin anmälan Tillägg till Prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Cardeon AB (publ).
REG
Kommentar till artikeln i DI om Cardeons värdering Datum 2021-02-21 Cardeons värdering före nyemissionen uppgår till ca 700 miljoner kronor. Värderingen bör inte jämföras mot substansvärdet (274 miljoner kronor) eftersom det inte...
Teckningstiden förlängs till den 26 februari 2021 Styrelsen i Cardeon AB har beslutat att förlänga teckningstiden för den pågående nyemissionen till och med den 26 februari 2021. Lund den 15 december 2020 Roger Jensen, vdTelefo...
Cardeon AB offentliggör prospekt med anledning av nyemission Bolaget erbjuder 33 400 000 aktier till ett pris av 3 kr. Kapitalet kommer användas för att expandera Cardeon och för att göra nya investeringar i både befintliga innehav och nya...
Cardeon - Offentliggörande av prospekt Cardeon Futuring Finance offentliggör prospekt med anledning av Virtway Invest's försäljning av Cardeon-aktier till allmänheten.
Visa fler pressmeddelanden

Finansiell kalender

Om Cardeon

Prenumerera

Få löpande information från Cardeon via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0013524675