REG

VIMAB Group AB (publ) Rättelse avseende årsredovisning för 2022

Den 23 maj 2023 publicerades årsredovisningen för år 2022 för Vimab Group AB. I denna angavs att Vimab Group AB äger samtliga 2 040 aktier i dotterbolaget Vimab Holding AB. I efterhand har fel uppmärksammats avseende tabellen för ägarandelen i dotterbolaget.

Detta fel påverkar inte resultat eller balans som angivits i årsredovisningen utan är ett språkligt misstag där det skulle angivits att Vimab Group AB äger alla stamaktier, snarare än aktier, i Vimab Holding AB. Vimab Group äger således inte Preferensaktierna i Vimab Holding AB. Preferensaktierna ägs fortsatt av Scandinavian Credit Fund I AB (publ). Vimab Holding har gett ut 500 Stamaktier och 1540 preferensaktier som ger en tiondels röst var. Preferensaktier har ingen rätt till värdeökning utan skall betalas tillbaka på nominellt värde när Vimab Holding anser att det är fördelaktigt. Preferensaktierna har dock rätt till utdelning, om utdelning ges i dotterbolaget Vimab Holding AB, till en summa av 8500 kronor per aktie.

Peter Fredell, CEO

[email protected]

+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO

[email protected]

+46 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är VIMAB Groups Certified Adviser.

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av tio bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 230 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34