REG

Vimab Group AB (publ) har ingått aktieöverlåtelseavtal och tillträtt aktierna i PJP Piping AB

Vimab Group AB (publ) ("Vimab Group" eller "Bolaget") har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal och tillträtt samtliga aktier i PJP Piping AB ("PJP Piping") i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerades genom pressmeddelande den 8 maj 2023.

Vimab Groups VD, Peter Fredell, kommenterar förvärvet:

Vi är mycket glada över att PJP Piping nu är en del av Vimab Group. PJP Piping har gedigen specialistkompetens och erfarenhet inom svetsning, skärning och montering av industrirör i kyl- och värmeanläggningar. Förvärvet kompletterar Vimab Groups kunderbjudande och medför omfattande synergieffekter.

PJP Piping är baserat i Forsbacka och har idag 15 anställda. Rörelseintäkterna för verksamhetsåret 2022 uppgick till cirka 19,8 MSEK med en EBITDA om cirka 2,6 MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om cirka 13,3 procent.

Transaktionen sker till en total köpeskilling om 12,0 MSEK på skuld- och kassafri basis givet ett normaliserat rörelsekapital. Den initiala köpeskillingen uppgår till 11,0 MSEK, fördelat på en kontant betalning om 4,0 MSEK och aktier i Vimab Group till ett värde av 7,0 MSEK. Teckningskursen för vederlagsaktierna uppgår till 9,32 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under tio handelsdagar närmast före ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet. Genom förvärvet av PJP Piping ökar antalet aktier i Bolaget med 751 073 från 21 581 427 till 22 332 500, och aktiekapitalet ökar med 150 214,60 SEK, från 4 316 285,40 SEK till 4 466 500,00 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 3,4 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Vidare kan en kontant tilläggsköpeskilling betalas ut, förutsatt att säljaren uppnår i förväg fastställda mål för verksamhetsåret 2024. Tilläggsköpeskillingen uppgår till maximalt 1,0 MSEK.

Förvärvet finansieras med egna medel. Vimab Group bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på Vimab Groups resultat under verksamhetsåret 2024.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och Wigge & Partners Advokat KB agerar juridisk rådgivare till Vimab Group i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, CEO

[email protected]

+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO

[email protected]

+46 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är Vimab Groups Certified Adviser.

Om Vimab Group AB (publ)

Vimab Group AB (publ) är en industrikoncern bestående av elva bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 230 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. Vimab Group AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34