REGMAR

Vimab Group AB (publ) offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2023.

Januari - mars 2023

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 39,5 MSEK (29,8), en ökning med 32,5% jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultat för perioden uppgick till -10,1 MSEK (-17,2)
  • Resultat före avskrivningar för perioden uppgick till -8,0 MSEK (-11,7)
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,5 SEK (-6,4)
  • Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till 3,8 MSEK (-10,2)

Kommentar från VD:

Det är med stor glädje jag presenterar koncernens första kvartal 2023. Vimab Group ökade omsättningen med 33 % jämfört med föregående år.

När jag skriver detta är vi en bit in i det andra kvartalet och här börjar gruppens traditionellt starka period.

Ser man tillbaka på första kvartalet så ser man att koncernens omsättning ökade med hela 33 % jämfört med första kvartalet 2022, vi fortsätter i en tillväxttakt man normalt associerar med techbolag. I princip alla bolag i gruppen bidrog till denna tillväxt, men störst tillväxt hade våra bolag Vimab AB och Vimab BESS AB.

Det väsentligt förbättrade resultatet förklaras främst av en högre orderingång.

Vi kommer nu in i vår traditionellt starkt lönsamma period. Vimab Group är en mycket säsongsbetonad koncern där förlust normalt görs i Q1 och Q4 och årets vinster skapas under Q2 och Q3. Den säsongsvariationen kommer dock att minska i takt med att vi förvärvar bolag med andra säsongsmönster.

Under det första kvartalet slutfördes förvärvet av AoO CNC AB, som bidrog med en försäljning på 1,4 mkr och ett resultat på 0,2mkr i mars. Efter kvartalets utgång har vi också skrivit en avsiktsförklaring om att förvärva B Göransson Produktion AB samt PJP Piping AB. Dessa två bolag kommer att bidra positivt till koncernens omsättning och resultat

Vimab Group AB har ett vinnande koncept! Vår starka organiska tillväxt ger facit på detta.

Vi vill fortsätta på inslagen väg med hög tillväxt, bibehållen lönsamhet och ett fortsatt högt tempo i vår förvärvsresa. Vår ambition är att fortsätta förvärva bolag som passar in i vår produktportfölj och koncernstruktur, där vi inte bara söker tillväxt ur ett finansiellt perspektiv utan också ser till vårt långsiktiga mål att bli en attraktiv, europeisk aktör inom miljöservice, industriservice och energins infrastruktur.

Vi har nu lagt ännu ett rekordkvartal bakom oss och alla indikationer visar att vi kan se med optimism på framtiden!

 

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på: investor.vimabgroup.com/finansiella-rapporter

Peter Fredell, CEO
[email protected] 
+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO
[email protected] 
+46 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2023 kl. 08.50 CEST.

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av tio bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 230 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34