Capacent Holding - Delårsrapport för juli - september 2015

Finansiell utveckling juli - september 2015
· Omsättningen för perioden uppgick till 27,0 MSEK, en minskning med 0,5 MSEK jämfört med föregående år.
· EBITDA för perioden uppgick till -1,0 MSEK (0,2).
· Rörelseresultat för perioden uppgick till -1,1 MSEK (0,0).
· Resultat före skatt för perioden uppgick till -1,0 MSEK (-0,1).
· Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,3 SEK (0,0).
· Kassaflödet för perioden uppgick till 0,4 MSEK (0,0).
· Noteringsrelaterade kostnader uppgick till 1,2 MSEK (0,0).

Finansiell utveckling januari - september 2015
· Omsättningen för perioden uppgick till 107,4 MSEK en ökning med 6,3 MSEK jämfört med föregående år.
· EBITDA för perioden uppgick till 9,0 MSEK (8,8).
· Rörelseresultat för perioden uppgick till 8,6 MSEK (8,3).
· Resultat före skatt för perioden uppgick till 8,5 MSEK (7,2).
· Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,6 SEK (2,2).
· Kassaflödet för perioden uppgick till -1,1 MSEK (-1,5).
· Utdelning har utbetalats med 6,0 MSEK.
· Noteringsrelaterade kostnader uppgick till 1,7 MSEK (0,0). 

Tredje kvartalet i korthet
Q3 2015 föll ut enligt förväntningarna både vad gäller omsättning och EBITDA. Tredje kvartalet är intäktsmässigt normalt bolagets svagaste på grund av låg aktivitet under semestermånaderna. Kvartalet är i nivå med tredje kvartalet 2014 justerat för noteringsrelaterade kostnader för perioden om 1,2 MSEK.

Viktiga händelser efter kvartalets slut
Den 2 oktober blev Capacent Holding AB (publ) noterat på Nasdaq First North. Primelog Holding AB har i flaggningsmeddelande meddelat att de har sålt huvuddelen av sitt resterande innehav.

Prognosuppföljning
Utfallet för tredje kvartalet är i linje med den prognos som lämnades i informationsmemorandumet den 31 augusti 2015. Bolaget vidhåller fortsättningsvis bedömningen om att andra halvåret 2015 kommer uppvisa högre omsättning och EBITDA än samma period 2014.

VD Edvard Björkenheim kommenterar det tredje kvartalet:
- Det tredje kvartalet är vanligtvis det svagaste kvartalet för bolag inom konsultbranschen men givet pågående uppdrag förväntar vi oss ett starkt fjärde kvartal.

Rapporten i sin helhet bifogas. 

För mer information, vänligen kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
Telefon: +46 76 001 58 01

Joakim Hörwing, CFO  
[email protected]  
Telefon: +46 70 558 53 76 

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 5030 1550
E-post: [email protected]


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34