Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - juni 2019

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden april - juni 2019.

April - juni 2019

 • Omsättningen för perioden uppgick till 67,7 MSEK, en ökning med 2,3 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 4,3 MSEK (2,9). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 3,8 MSEK.
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 3,7 MSEK (2,4). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick resultatet före skatt till 3,9 MSEK.
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,0 SEK (0,3). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick resultatet per aktie till 1,1 SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 0,4 MSEK (11,7). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden till 0,9 MSEK.
 • Utdelning har utbetalats med 8,1 MSEK (2,7).

Januari - juni 2019

 • Omsättningen för perioden uppgick till 139,0 MSEK, en ökning med 6,3 procent jämfört med samma period föregående år. 
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 8,8 MSEK (9,5). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 7,8 MSEK.
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 7,1 MSEK (8,7). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick resultatet före skatt till 7,4 MSEK.
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,2 SEK (2,1). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick resultatet per aktie till 2,4 SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 1,0 MSEK (17,0). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden till 1,3 MSEK.
 • Utdelning har utbetalats med 8,1 MSEK (2,7).

Förändringar i det långsiktiga incitamentsprogrammet
Styrelsen i Capacent har beslutat att förändra det långsiktiga incitamentsprogram som funnits sedan 2016. Detta påverkar resultatet för årets två första kvartal positivt med 1,5 MSEK då avsättningar gjorda inom ramen för incitamentsprogrammet i dess nuvarande form återförs i resultaträkningen avseende Q1 om 0,6 MSEK samt ej gjorda avsättningar i Q2 om 0,9 MSEK. 

VD:s kommentar:
Det andra kvartalet 2019 var omsättningsmässigt något bättre än Q2 förra året och rörelseresultatet steg från 2,9 MSEK motsvarande period föregående år till 4,3 MSEK för perioden i år. 

Vi fokuserar än mer på att hantera digitalisering och innovation både internt och i våra kunduppdrag, Vi är därför mycket glada att Anna Gernandt och Ilgi Evecan Duran valts till nya ledamöter i Capacents styrelse. De kommer att hjälpa oss att utveckla både vårt kunderbjudande och vår egen organisation. Samtidigt investerar vi i ett projekt som fokuserar på att öka vår digitala marknadsbearbetning. Vi menar att det kommer att vara avgörande för oss på sikt för att växa och nå ut med vårt budskap till marknaden.

Vidare har vi startat ett nytt verksamhetsområde och erbjuder sedan andra kvartalet interimstjänster under varumärket Capacify. Syftet är att bli en än mer relevant partner, för både befintliga och nya kunder, i att driva utveckling och förbättrad effektivitet. Capacify består initialt av ett erfaret team på tre personer som bistår kunderna med temporära lednings-, linje- och utvecklingsroller. Vi har fått våra första uppdrag och mottagandet till expansionen inom interim har väckt stort intresse och vi ser tydliga marknadsmässiga synergier med våra befintliga tjänster.

Omsättningen inom managemenkonsultaffären i Sverige var lägre än året innan. Vårt största verksamhetsområde Operations har haft för få stora förändringsprogram, vilka är viktiga för lönsamheten. Tjänsterna kring affärsmodeller och prissättning har hög efterfrågan och har skapat flera nya kunder och projekt.

De allmänna kostnaderna har sjunkit i förhållande till förra året och bidrar till att resultatet blev bättre. Under det andra kvartalet har vi gjort rekryteringar av seniora nyckelpersoner som kommer att bidra med sälj- och leveranskraft inom våra erbjudanden Strategi, Digitalisering och Business Analytics.

Verksamheten i Finland har sedan början av 2018 förstärkt sin marknadsposition och utvidgat tjänsteerbjudandet. Den finska verksamheten kännetecknas av stora program som sträcker sig över flera kvartal. Omsättningen har nått en ny nivå och lönsamheten är fortsatt god. Vårt utökade team i Helsingfors har fått interna strukturer på plats och fokus ligger nu på marknadssidan.

Den isländska verksamheten levererade ett positivt resultat med lägre omsättning och bättre kostnadskontroll. Efter det beslutsvakuum som rådde i början av året i den isländska ekonomin initierade vi ett lönsamhetsförbättrande program som har framskridit enligt plan och börjar bära frukt fr.o.m. Q3.

Capasearch fortsätter att utvecklas och vi gör rätt aktiviteter för att på sikt ta en betydande position på marknaden. Mottagandet från både befintliga och nya kunder är mycket positivt.

Vi ser fram mot hösten och att få välkomna flera nya medarbetare i augusti då årets analytikerkull ansluter till oss. Samtidigt inleder vi årets tredje kvartal med ett starkt säljfokus för att hitta de stora och spännande projekt som är kritiska för vår lönsamhet.

Edvard Björkenheim
Koncernchef och VD

För ytterligare information kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 170 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat. 

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl. 08.35 CET.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34