Capacent Holding - Delårsrapport för januari - juni 2017

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - juni 2017.

April-Juni 2017

 • Omsättningen för perioden uppgick till 52,4 MSEK, en ökning med 27,2 procent jämfört med samma period föregående år. Justerat för förvärv minskade omsättningen med 19,8 procent.
 • EBITDA för perioden uppgick till 1,2 MSEK (4,7)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,7 MSEK (4,6) 
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 0,6 MSEK (4,7)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,1 SEK (1,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3,7 MSEK (6,3)
 • Utdelning har utbetalats med 8,1 MSEK (13,2)

Januari-Juni 2017

 • Omsättningen för perioden uppgick till 95,5 MSEK, en ökning med 18,4 procent jämfört med samma period föregående år. Justerat för förvärv minskade omsättningen med 18,4 procent.
 • EBITDA för perioden uppgick till 0,5 MSEK (8,9)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -0,3 MSEK (8,7)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -0,5 MSEK (8,8)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,2 SEK (2,4)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 2,1 MSEK (6,2)
 • Utdelning har utbetalats med 8,1 MSEK (13,2)

VD:s kommentar:

Början av året präglades av investeringar för framtiden med det isländska förvärvet, uppstarten av Dividuals AB samt flytten till nytt kontor i Stockholm. Under andra kvartalet fortsatte vi jobba med dessa satsningar samtidigt som vi skruvade upp fokus på affärsgenereringen som en följd av den otillfredsställande intäktsnivån i första kvartalet. Efter en svag april månad, som drog ner kvartalets resultat, började arbetet bära frukt i form av nya kunder och projekt framför allt i Sverige. Högre beläggning och realiserade resultatbaserade arvoden gjorde att vi nådde vårt lönsamhetsmål i maj och juni månad.

Integrationen av den isländska verksamheten går enligt plan och arbetet går in i nästa fas efter sommaren. Utöver detta pågår lokala aktiviteter för att effektivisera verksamheten.

Dividuals, med fokus på tjänster inom digitalisering av försäljning, marknad och kundservice, lanserades under kvartalet mot marknaden. Dividuals bygger på ett nätverk av fristående konsulter för att attrahera personer som inte är intresserade av en fast anställning. Dividuals kompletterar våra tjänster och kunderna kommer att möta konsulter både från Capacent och Dividuals - allt beroende på projektets kompetensbehov.

Vi ökade rekryteringstakten under första halvåret och i tredje kvartalet kommer personalantalet öka då bland annat en ny kull analytiker börjar.

Fokus i koncernen ligger nu på att återgå till god lönsamhetsnivå i Sverige och Finland samt förbättra resultatet i den isländska verksamheten. Detta sker genom ökat fokus på affären och realisering av synergier länderna emellan.

Edvard Björkenheim
Koncernchef och Vd

För ytterligare information kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
+46 76 001 58 01

Robin Paulsson, CFO
[email protected]
+46 70 750 08 63

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 5030 1550
E-post: [email protected]

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 150 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 aug 2017 kl. 08.35 CET.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34