REGMAR

Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - mars 2020

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2020.

Januari-mars 2020

- Omsättningen för perioden uppgick till 69,0 MSEK, en minskning med 3,2 procent jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 1,5 MSEK (4,5).
- Resultat före skatt för perioden uppgick till 0,3 MSEK (3,5).
- Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,0 SEK (1,2).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 8,0 MSEK (0,6).

Capacents första kvartal - ett positivt resultat i en svår tid

Idag presenterar Capacent årets första kvartalsrapport. I rapporten kan man läsa att året börjat bra för bolaget men i mars påverkats de av COVID-19, främst genom minskad ordernedgång på samtliga marknader. I VD-ordet framgår att bolaget nu vidtar flera åtgärder för att möta en ny marknad och rusta för framtiden.

Året 2020 började bra för Capacent men under kvartalet märkte bolaget av COVID-19 genom minskad ordernedgång och påverkan på resultatet. Det gäller dock inte alla delar av verksamheten. Edvard Björkenheim, VD på Capacent, kommenterar kvartalet:

- Under årets första kvartal levererar vi ett positivt resultat som är godkänt utifrån rådande omständigheter. Capacify, vårt interimbolag, fortsätter växa med lönsamhet och rapporterar sitt bästa kvartal hittills. Capasearch ser konsekvenserna av krisen, vilket genast syns i resultatet. Verksamheten inom Management Consulting, som visade en positiv trend i början av kvartalet, gör ett nollresultat.

- Den overkliga situation som COVID-19 inneburit har resulterat i att efterfrågan av våra tjänster inom Management Consulting sjunker dramatiskt i alla länder då få kunder startar nya utvecklingsprojekt. Marknadsaktiviteten har varit hög och vi säljer fortfarande projekt till både nya kunder och befintliga kunder men i en lägre omfattning.

Capacent utnyttjar de möjligheter som erbjuds i de olika länderna för att anpassa sig till den rådande krisen. I Finland och Island används de möjligheter till permitteringar som erbjuds men i Sverige är möjligheterna till permitteringar begränsade.

I Sveriges genomförs, från och med maj, också en större omorganisation för att skapa mer kunddrivna, innovativa och fokuserade verksamheter. Edvard fortsätter:

- Omorganisationen sker genom bolagiseringar med fokus på en lätt kostnadsstruktur. Ett bolag för verksamheten kopplad till rörelsekapitaloptimering, prissättning och digitalisering och ett bolag för financetjänster. Därtill etablerar vi ett bolag för specialiserade underkonsulter, som med sin expertis stärker våra leveranser och vår försäljning. Capacent AB fokuserar fortsatt på strategisk rådgivning, företagsövergripande förbättringsprogram och förändringsledning.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO/COO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 170 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 08.35 CET.

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på: http://investor.capacent.se/finansiella-rapporter/


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34