Capacent i förhandling om att förvärva den nordiska verksamheten av RGP

Capacent Holding AB (publ) har undertecknat ett Letter Of Intent (LOI) med Resources Global Professionals, RGP, avseende ett förvärv av deras nordiska verksamhet och förhandlingar har startat. Förhandlingarna gäller en pågående verksamhet som bland annat omfattar kundkontrakt och personal.

"De två bolagens verksamheter ligger nära varandra och vi tror att ett förvärv skulle vara positivt för anställda inom respektive bolag och för bolagets kunder", säger Edvard Björkenheim, CEO Capacent. 

Ett förvärv skulle bidraga positivt till Capacents kärnverksamhet, Management Consulting, främst inom verksamheten riktad mot finanschefer/CFO, ett område där RGP har en mycket lång erfarenhet av både transformation av ekonomifunktioner och robotics (RPA). Tillsammans med befintliga tjänster skulle detta stärka Capacents position på marknaden.

I juni startade Capacent interimsverksamheten Capacify, som drivs i ett dotterbolag. En ambition med ett möjligt förvärv är att ge Capacify en stark bas för fortsatt tillväxt.

2019-08-16

Rådgivare:
Legal rådgivare till Capacent i samband med förvärvet är Advokatfirman Westerberg & Partner.

För ytterligare information kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 170 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Kort om RGP: 
Resources Global Professionals Sweden AB är en del av Resources Global Professionals (RGP), som är ett konsultbolag med verksamhet i över 48 länder och som fokuserar på att skapa affärsvärde genom att föra samman rätt kompetenser för att driva förändring.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 07.30 CET.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34