Capacent förvärvar delar av internationella RGP

Capacent har idag undertecknat ett avtal om att förvärva majoriteten av den nordiska verksamheten i RGP. Tillträdet är beräknat till den 2 september och är en viktig del i Capacentkoncernens tillväxtstrategi.

Capacent har den 21 augusti förvärvat delar av RGP. RGP är ett interims- och konsultbolag med verksamhet över 48 länder. Nu förvärvas den nordiska verksamheten inom RGP av managementkonsultbolaget Capacent och tillträdet är beräknat till 2 september.

"De två bolagens verksamheter ligger nära varandra och vi ser stora synergieffekter inom flera av våra verksamhetsområden. Detta är ett viktigt förvärv för vår svenska verksamhet.", säger Edvard Björkenheim, CEO Capacent Holding.

Förvärvet är i linje med Capacentkoncernen tillväxtstrategi med målet att nå en omsättning på 500 MSEK år 2022. Förvärvet sker som en inkråmsöverlåtelse.  Ersättningen består av en mindre kontantdel samt ett åtagande att ta över vissa fasta kostnader som kommer kostnadsföras i sin helhet under årets tredje kvartal. Vi uppskattar att dessa tillsammans inte överskrider 6,5 miljoner SEK.  Vår bedömning är att affären resulterar i en omsättningsökning på 30-70 MSEK under år 2020 och kommer ge en väsentlig positiv inverkan på EBIT och därigenom på resultat per aktie.

"Vi är glada över att just Capacent förvärvat vår nordiska affär. De är en välansedd aktör på den nordiska marknaden. Vi är övertygade om att de fortsätter leverera ett stort värde till våra kunder och skapa möjligheter för våra medarbetare. Vi kommer fortsätta samarbetet med RGPs strategiska, globala kunder i Norden", säger Mark Campbell Senior Vice President för RGP i Europa.

I juni startade Capacent dotterbolaget Capacify som erbjuder interimstjänster. Genom förvärvet är ambitionen att ge Capacify en stark bas för fortsatt tillväxt. Edvard Björkenheim fortsätter:

"Capacify blir, både genom stark start och detta förvärv, en betydande spelare på interimsmarknaden. Bara några månader efter etableringen. Storleken är viktig för lönsamheten i interimsaffären."

Man ser även synergieffekter inom tjänster riktade mot CFO. RGP har lång erfarenhet av tjänster inom transformation av ekonomifunktioner och robotik (RPA). Tillsammans med de tjänster Capacent erbjuder idag menar man att positionen på marknaden stärks genom nyförvärvet:

"Detta ett stort kliv framåt och vår sammanslagna förmåga kommer att bli märkbar för både befintliga och nya kunder. Förstås ser vi också stor potential i RGPs befintliga kundbas där Capacent, med bl.a. dotterbolaget Capasearch, har mycket att erbjuda.", avslutar Edvard Björkenheim.

Rådgivare:
Legal rådgivare till Capacent i samband med förvärvet är Advokatfirman Westerberg & Partner.

För ytterligare information kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 170 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Kort om RGP:
Resources Global Professionals Sweden AB är en del av Resources Global Professionals (RGP), som är ett konsultbolag med verksamhet i över 48 länder och som fokuserar på att skapa affärsvärde genom att föra samman rätt kompetenser för att driva förändring.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34