Capacent avyttrar Dividuals: Rättelse - kontaktuppgifter till CA saknades i gårdagens utskick

Capacent Holding AB (publ) har per 21 maj 2019 avyttrat sin majoritetsandel i Dividuals AB till nuvarande minoritetsägare.

Dividuals var det första bolag som Capacent bildade med ett minoritetsägande för att utveckla Capacentplattformen utöver managementkonsultaffären. Idag är tre bolag startade på samma sätt.

Syftet med Dividuals var att utnyttja den så kallade gig-ekonomin för att bemanna projekt med nischkompetens utanför Capacents kärnområde. Bolaget har utvecklats i rätt riktning, men har inte vuxit och uppnått den lönsamhet vi siktade på. Tillsammans med minoritetsägarna har Capacent därför beslutat för att ändra ägarstrukturen. Dividuals och Capacent driver idag ett flertal projekt tillsammans och avsikten är att denna gemensamma affär skall fortsatt utvecklas.

Avyttringen av Dividuals kommer att innebära en något lägre omsättning för Capacent samtidigt som det positiva resultatbidraget bedöms vara oförändrat. Marginalen kommer därmed förstärkas. Själva försäljningen kommer inte att resultera i någon resultateffekt.

"Vi tror starkt på att kombinera vår managementkonsultaffär med närliggande verksamheter som stärker både varandra och vår position mot våra kunder. Att vi avvecklar vårt ägande i Dividuals beror på att vår gemensamma affär i detta fall bör kunna utvecklas bättre än om Capacent kvarstår som ägare." Säger Capacents VD Edvard Björkenheim. "Det kan mycket väl förväntas att vårt ägande justeras i våra olika plattformsbolag över tiden. Vår långsiktiga ambition är att bli 100% ägare i dessa bolag, men varje enskild affär måste bedömas utifrån sina förutsättningar." fortsätter Edvard.

2019-05-22

Rådgivare:
Legal rådgivare till Capacent i samband med förvärvet är Advokatfirman Westerberg & Partners.

För ytterligare information kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
+46 76 001 58 01

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 170 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Kort om dividuals:
dividuals är en nätverksbyrå som bygger sin affärsmodell på att skapa all-star teams från sitt nätverk friends & trusted. Nätverket består av +500 fristående konsulter, giggare och nischföretag. dividuals hjälper sina uppdragsgivare att nyttja potentialen i digitalisering för att leverera bättre kundupplevelser som driver både lönsamhet och lojalitet.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34