REGMAR

Capacent avvecklar sin isländska verksamhet

Den isländska verksamheten har haft strukturella lönsamhetsproblem före Covid-19. Den negativa påverkan på intäkterna under Covid-19 pandemin har accelererat beslutet att avveckla verksamheten.

Capacent Island rapporterade under 2019 en omsättning på 77 MSEK och ett resultat efter skatt på -1 MSEK. Motsvarande siffror för årets första kvartal uppgår till 17,6 respektive -0,3 MSEK. Vinst per aktie har påverkats negativt av den isländska verksamheten under 2019 med -0,2 SEK och under årets första kvartal med -0,1 SEK.

Engångseffekten för Capacent Holding AB (publ) är en nedskrivning av aktier i dotterbolag om 11,7 MSEK samt en nedskrivning av en fordran på 0,4 MSEK.

Den praktiska konsekvensen av avvecklingen är att verksamheten upphör genom att bolaget försätts i konkurs, vilket skedde den 28 maj 2020. Totalt berörs alla medarbetare i den isländska verksamheten vilket är 44 st.

VD Edvard Björkenheim säger "Capacents lönsamhet under 2018 och 2019 har varit under målnivåer. Vi vidtar nu åtgärder för att justera kostnadsbasen samt genomför ett antal strukturella förändringar som skall ta oss tillbaka till lönsam tillväxt. Avvecklingen av den isländska verksamheten är ett led i detta".

"Resultatet av avvecklingen har, exkluderat engångseffekter, en positiv påverkan på vinsten per aktie under 2020", fortsätter Edvard Björkenheim.

Capacent kommer som ett resultat av de strukturella förändringar som genomförs revidera bolagets finansiella mål och kommunicera de nya målen i samband med presentationen av årets tredje delårsrapport.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO/COO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt konsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags konkurrenskraft och förmåga att skapa bestående värde. Med ett brett tjänsteerbjudande inom Management Consulting, rekrytering och Interim management har Capacent idag en stark position på den nordiska marknaden. Bolaget var under kvartalet i genomsnitt cirka 120 anställda på 4 kontor i Sverige och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 oktober 2015.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 maj 2020
kl. 17.30 CET.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34