Blockaffär i Capacent Holding

En blockaffär om 188 000 aktier har förmedlats i Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") genom Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") försorg. Priset i transaktionen uppgick till 50 SEK per aktie motsvarande en total transaktionsstorlek om 9,4 MSEK. Säljare i transaktionen är ett antal större aktieägare i Capacent och framförallt huvudägaren Hendrik Trepp, samt CFO Joakim Hörwing. 

På köpsidan finns bland annat Edvard Björkenheim (VD i Capacent), Cecilia Lager, Per-Olof Lindholm och Per Granath (genom bolag) vilka samtliga ingår i Capacents styrelse, samt ett antal externa investerare.

Mangold har givit sitt medgivande för försäljning av aktierna i enlighet med de lock up-avtal som ingicks i samband med att Capacent listades på Nasdaq First North. Medgivandet har givits mot bakgrund av att affären genomförs som en så kallad blockaffär mot utvalda investerare utanför marknaden.

För mer information, vänligen kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
Telefon: +46 76 001 58 01

Joakim Hörwing, CFO
[email protected]  
Telefon: +46 70 558 53 76

Kort om Bolaget:
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Capacent Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 september 2016 kl. 08:45.

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 5030 1550
E-post: [email protected]


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34