REG
Rättelse: Årsredovisning och koncernredovisning 2023 MAR-stämpeln inkluderades av misstag i pressmeddelandet om offentliggörande av Årsredovisning och koncernredovisning för 2023.Vimab Group AB (publ) - Årsredovisning och koncernre...
REG MAR
Vimab Group AB (publ) - Årsredovisning och koncernredovisning för 2023 har publicerats Årsredovisningen finns att tillgå i sin helhet på: https://investor.vimabgroup.com/finansiella-rapporter/ För ytterligare information kontakta: Peter Fredell, CEOpeter.fredell@v...
REG MAR
Vimab Group AB (publ) offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2024. Januari-mars 2024- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 67,1,2 MSEK (39,5), en ökning med 69,8 % jämfört med samma period föregående år.- Resultat före avskrivningar för p...
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VIMAB GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i VIMAB Group AB (publ), org.nr 556852-5843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 4 juni 2024 kl. 10:00 i Wigge & Partners Advokat KB:s lokaler på Birger Jarl...
REG
Vimab Group AB (publ) har ingått aktieöverlåtelseavtal och tillträtt aktierna i Tranfoten AB Vimab Group AB (publ) ("Vimab Group") har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal och tillträtt samtliga aktier i Tranfoten AB ("Tranfoten" eller "Bolaget") i enlighet med den avsi...
REG MAR
Vimab Group AB (publ) har ingått avsiktsförklaring avseende förvärv av ELB Kraft AB till en köpeskilling om maximalt 45,0 MSEK Vimab Group AB (publ) ("Vimab Group") har ingått en avsiktsförklaring med aktieägarna i ELB Kraft AB ("ELB Kraft" eller "Bolaget"), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i...
REG MAR
Vimab Group AB (publ) har ingått avsiktsförklaring avseende förvärv av Sweden Construction and Services AB till en köpeskilling om maximalt 35,0 MSEK Vimab Group AB (publ) ("Vimab Group") har ingått en avsiktsförklaring med aktieägarna i Sweden Construction and Services AB ("Swecas" eller "Bolaget"), avseende förvärv av 100 pr...
REG MAR
Vimab Group AB (publ) offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för perioden januari - december 2023 Oktober-december 2023- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 113,8 MSEK (65,8), en ökning med 73,1 % jämfört med samma period föregående år.- Resultat före avskrivningar fö...
REG MAR
Vimab Group AB (publ) har ingått avsiktsförklaring avseende förvärv av Tranfoten AB till en köpeskilling om maximalt 27,0 MSEK Vimab Group AB (publ) ("Vimab Group") har ingått en avsiktsförklaring med aktieägarna i Tranfoten AB ("Tranfoten" eller "Bolaget"), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i...
REG
Markus Anglered ny COO för Vimab Group - Byggt upp snabbväxande affärsområdet VIMAB AB Nasdaq First North-listade Vimab Group utser Markus Anglered till ny Chief Operating Officer - COO. Därmed kommer han att arbeta med fokus på lönsam tillväxt för samtliga dotterb...
Vimab Group satsar vidare på energilagring och stödtjänster till elnätet - Susanne Holmström ny VD för Vimab BESS I sin satsning på kompletta lösningar för effektiv hantering av energilagring, stödtjänster och kapacitetsutnyttjande rekryterar Nasdaq First North-listade Vimab Group Susanne Ho...
Milstolpe för Vimab på energimarknaden - Godkänt som balansansvarig och elhandelsbolag Börsnoterade Vimabs dotterbolag Vimab BESS - en framstående aktör inom energibranschen - har av relevanta myndigheter blivit godkänt som både balansansvarig och elhandelsbolag. D...
REG MAR
Vimab Group AB (publ) offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - september 2023 Juli-september 2023- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 99,0 MSEK (58,5), en ökning med 69 % jämfört med samma period föregående år.- Resultat före avskrivningar för per...
REG MAR
Vimab Group AB (publ) beslutar att inte fullfölja förvärvet av Solomon Oy Vimab Group AB (publ) ("Vimab Group") ingick den 20 juni 2023 en avsiktsförklaring med aktieägaren i Solomon Oy ("Solomon" eller "Bolaget") avseende förvärv av 100 procent av akt...
REG
Vimab Group AB (publ) har ingått aktieöverlåtelseavtal och tillträtt aktierna i PJP Piping AB Vimab Group AB (publ) ("Vimab Group" eller "Bolaget") har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal och tillträtt samtliga aktier i PJP Piping AB ("PJP Piping") i enlighet med den av...
REG
Vimab Group får större order för underhåll - Får order på ca 16 MSEK från internationell koncern Nasdaq First North-listade teknik- och cleantech-koncernen Vimab Group har fått en större order från en internationell koncern, som önskar vara anonym. Orderns värde uppgår till...
REG MAR
Vimab Group AB (publ) offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden april - juni 2023 April-juni 2023- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 89,2 MSEK (70,7), en ökning med 26,1 % jämfört med samma period föregående år.- Resultat före avskrivningar för perio...
REG MAR
Genombrottsorder för VIMAB Group AB:s (publ) storskaliga batterilösning - Får order på 34 MSEK från Glase Energy Nasdaq First North-listade VIMAB Groups dotterbolag Vimab BESS har tagit en genombrottsorder för sin storskaliga batterilösning, som säkerställer en stabil elförsörjning. Vimab B...

Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34