Pressmeddelanden

REG
Rättelse: Årsredovisning och koncernredovisning 2023 MAR-stämpeln inkluderades av misstag i pressmeddelandet om offentliggörande av Årsredovisning och koncernredovisning för 2023.Vimab Group AB (publ) - Årsredovisning och koncernre...
REG MAR
Vimab Group AB (publ) - Årsredovisning och koncernredovisning för 2023 har publicerats Årsredovisningen finns att tillgå i sin helhet på: https://investor.vimabgroup.com/finansiella-rapporter/ För ytterligare information kontakta: Peter Fredell, CEOpeter.fredell@v...
REG MAR
Vimab Group AB (publ) offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2024. Januari-mars 2024- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 67,1,2 MSEK (39,5), en ökning med 69,8 % jämfört med samma period föregående år.- Resultat före avskrivningar för p...
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VIMAB GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i VIMAB Group AB (publ), org.nr 556852-5843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 4 juni 2024 kl. 10:00 i Wigge & Partners Advokat KB:s lokaler på Birger Jarl...
REG
Vimab Group AB (publ) har ingått aktieöverlåtelseavtal och tillträtt aktierna i Tranfoten AB Vimab Group AB (publ) ("Vimab Group") har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal och tillträtt samtliga aktier i Tranfoten AB ("Tranfoten" eller "Bolaget") i enlighet med den avsi...
REG MAR
Vimab Group AB (publ) har ingått avsiktsförklaring avseende förvärv av ELB Kraft AB till en köpeskilling om maximalt 45,0 MSEK Vimab Group AB (publ) ("Vimab Group") har ingått en avsiktsförklaring med aktieägarna i ELB Kraft AB ("ELB Kraft" eller "Bolaget"), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Årsstämma Årsstämma
Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport
Bokslutskommuniké 2024 Bokslutskommuniké

Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34