Pressmeddelanden

REG MAR
Vimab Group AB (publ) - Bokslutskommuniké januari- december 2022 Vimab Group AB (publ) ("Vimab Group AB" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för perioden januari - december 2022.
REG
Kvittningsemission registrerad Antalet aktier och röster i VIMAB Group AB (publ) ("Bolaget") har ökat med 932 798 till följd av kvittningsemissionen av aktier som beslutades vid extra bolagsstämma den 1 mars 2...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i VIMAB Group AB (publ) Vid extra bolagsstämma i VIMAB Group AB (publ) ("Bolaget") idag den 1 mars 2023 fattades beslut om kvittningsemission samt bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
REG
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VIMAB GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i VIMAB Group AB (publ), org.nr 556852-5843, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 mars 2023 kl. 10:00 i Wigge & Partners lokaler på Birger Jarlsgat...
REG
VIMAB Group AB (publ) ingår aktieöverlåtelseavtal avseende förvärvet av AoO CNC AB VIMAB Group AB (publ) ("VIMAB Group" eller "Bolaget") har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av AoO CNC AB ("AoO CNC") avseende förvärvet av samtliga aktier i AoO CNC i...
REG MAR
VIMAB Group AB (publ) tecknar avsiktsförklaring att förvärva AoO CNC AB VIMAB Group AB (publ) ("VIMAB Group") har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i AoO CNC AB ("AoO CNC"), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i AoO CNC.
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT
Årsredovisning 2022 ÅRSREDOVISNING
Årsstämma 2023 ÅRSSTÄMMA
Delårsrapport Q2 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 2023 DELÅRSRAPPORT
Bokslutskommuniké 2023 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Om VIMAB GROUP

Webbplats
https://www.vimabgroup.com/
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34