Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma den 17 augusti 2022 i Bosjö Fastigheter AB (publ) Extra bolagsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ) ägde rum den 17 augusti 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. I samtliga föreslagna ärenden...
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BOSJÖ FASTIGHETER AB (PUBL) I LIKVIDATION Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 augusti 2022. Stämman kommer att genomföras via fö...
Bosjö Fastigheter AB avslutar avtal med Likviditetsgarant Bolaget meddelar idag att med anledning av att årsstämman beslutat att skifta ut merparten av bolagets återstående behållning från försäljningen 2021 av bolagets enda fastighet t...
Avnotering av aktierna i Bosjö Fastigheter AB (publ) från Spotlight Stock Market Spotlight Stock Market har godkänt Bosjö Fastigheter AB:s ansökan om avnotering av Bolagets ordinarie aktier. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market kommer att vara den 1...
INFORMATION TILL INVESTERARE OCH FÖRVALTARE MED ANLEDNING AV AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE I BOSJÖ FASTIGHETER AB (PUBL) Tidplan 1 25 april 2022                             Sista dag för handel med aktien före aktiesplit inklusive rätt att erhålla inlösenaktier 26 april 2022...
Kommuniké från årsstämma den 8 april 2022 i Bosjö Fastigheter AB (publ) Årsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") ägde rum i Stockholm den 8 april 2022. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Om Bosjö Fastigheter

Bosjö Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som äger och förvaltar Ellos huvudkontor och nordiska centrallager.

Webbplats
www.bosjofastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]