Handelsinformation

Kortnamn AQUAT
Kurs ()
Förändring ()
Finansiella instrument
Kortnamn ISIN-kod Marknad
AQUAT SE0015244132 Spotlight Stock Market

Om Aquaticus Real Estate

Webbplats
www.aquaticus.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AQUAT ISIN-kod SE0015244132

IR-Kontakt

Stefan Colldahl VD [email protected]