Flaggning i Aquaticus Real Estate AB (publ)

Aquaticus Real Estate AB (publ) erhöll information den 24 september 2021 att UREM Real Estate Fund I AS, org.nr 923 640 819, den 24 september 2021 avyttrat aktier i Aquaticus Real Estate AB (publ) som innebär att UREM Real Estate Fund I AS passerat flaggningsgränsen om 20 %.

Transaktionen innebär att UREM Real Estate Fund I AS äger 605 000 aktier och tillika röster (19,64 %), att jämföras med 616 000 aktier (20,00 %) före transaktionen. Det finns totalt 3 080 000 aktier i Aquaticus Real Estate AB och varje aktie är berättigad till en röst.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christofer Östman, VD
Aquaticus Real Estate AB (publ)
+46 72 584 45 12
[email protected] 

Aquaticus Real Estate AB (publ) i korthet
Aquaticus Real Estate AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan 1 juli 2021 äger, förvaltar och hyr ut kontorsfastigheten Fröfjärden 3 i Sundbyberg. Fastigheten omfattar ca 17 300 kvm och är fullt uthyrd till Xylem. Bolaget förvaltas av Arctic Business Management och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market.

För mer information om Aquaticus Real Estate AB (publ), vänligen besök www.aquaticus.se 


Om Aquaticus Real Estate

Webbplats
www.aquaticus.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AQUAT ISIN-kod SE0015244132

IR-Kontakt

Stefan Colldahl VD [email protected]