Pressmeddelanden

ALM Equity tillhandahåller finansiering med ett rambelopp om 80 Mkr till Svenska Nyttobostäder ALM Equity AB (publ) har via ett dotterbolag tillhandahållit en kreditfacilitet om 80 Mkr till Svenska Nyttobostäder AB (publ) som syftar till att tillhandahålla ett finansiering...
REG MAR
ALM Equity avtalar om förändrade villkor för kommande leveranser till Svenska Nyttobostäder ALM Equity AB (publ) "ALM Equity" tillsammans med investerare har i linje med tidigare kommunikation, avtalat om förändrade villkor för kommande leveranser av fastigheter med Sve...
REG MAR
ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2022 HÄNDELSER UNDER KVARTALET OKTOBER - DECEMBER 2022  • ALM Equity frånträdde 23 projekt till Aros Bostad, i enlighet med det avtal som tecknades den 15 augusti. Resterade projekt...
REG MAR
ALM Equity initierar förändring av Svenska Nyttobostäders kapitalstruktur och finansieringsmodell ALM Equity AB (publ) "ALM Equity" har efter dialog med styrelsen i Svenska Nyttobostäder AB (publ) "Nyttobostäder" och ett antal andra ägare i Nyttobostäder tagit fram ett försla...
REG MAR
ALM Equity AB(publ): Delårsrapport januari-september 2022 HÄNDELSER UNDER KVARTALET  • ALM Equity tecknade avtal om att avyttra en byggrättsportfölj om cirka 1 500 byggrätter till Aros Bostadsutveckling AB mot betalning av en kombinati...
REG MAR
ALM Equity blir storägare i Aros Bostad efter frånträde av byggrättsportfölj ALM Equity har sedan tidigare tecknat avtal med Aros Bostad om överlåtelse av en byggrättsportfölj innefattande cirka 1 500 byggrätter motsvarande 34 projektmöjligheter. Ersättni...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Årsredovisning 2022 ÅRSREDOVISNING
Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT
Årsstämma ÅRSSTÄMMA
Delårsrapport Q2 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 2023 DELÅRSRAPPORT
Bokslutskommuniké 2023 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Om ALM Equity

ALM Equity är en engagerad och aktiv ägare av fristående bolag inom fastighetsbranschen. Visionen är att vara den mest lönsamma och innovativa koncernen inom utvalda delar av den svenska fastighetsbranschen.

Webbplats
www.almequity.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ALM ISIN-kod SE0000540163 Certified Adviser Erik Penser Bank