Handelsinformation

Kortnamn ACCON
Kurs ()
Förändring ()
Finansiella instrument
Kortnamn ISIN-kod Marknad
ACCON SE0010546242 Nasdaq First North Growth Market
ACCON TR SE0017132244 First North STO

Om Acconeer

Baserat på banbrytande forskning från Lunds universitet har Acconeer utvecklat världens minsta, kostnadseffektiva och energisnåla högprecisions 3D radarsystem.

Webbplats
www.acconeer.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Acconeer via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ACCON ISIN-kod SE0010546242 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Lars Lindell VD [email protected] 010-218 92 00