Valberedning utsedd inför årsstämma 2019 i ÅAC Microtec

Enligt de principer för tillsättande av valberedning i ÅAC Microtec AB som antogs på årsstämman den 24 maj 2018 ska valberedningen inför årsstämman 2019 utgöras av de fyra röstmässigt största ägarna i bolaget per den 31 augusti, samt styrelsens ordförande. Avstår någon av dessa ägare att utse ledamot ska dennes rätt ges till den ägare som röstmässigt ligger direkt under. Så länge bolagets hemvist är i Sverige ska också majoriteten (3/5) av ledamöterna i valberedningen vara skrivna i Sverige. Valberedningen väljer sin ordförande.

ÅAC Microtecs valberedning har fastställts inför årsstämman 2019 och utgörs av:

  • Christer Jönsson, utsedd av Fouriertransform AB
  • Craig Clark
  • John Wardlaw, utsedd av Coralinn LLP
  • Rikard Östberg, utsedd av RP Ventures AB
  • Rolf Hallencreutz, styrelseordförande i ÅAC Microtec AB

Valberedningen representerar tillsammans ca 45 % av antalet aktier och röster i bolaget. Christer Jönsson har av valberedningen utsetts till dess ordförande.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta till [email protected] eller per brev till ÅAC Microtec AB, Attn: Valberedningen, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, senast den 1 april 2019. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 och kommer att publiceras på ÅAC:s hemsida tillsammans med valberedningens motiverade förslag. Årsstämman kommer att hållas i Uppsala den 23 maj 2019, kl 13:00, Hotel Villa Anna, Odinslund 3, 753 10 Uppsala.

2019-01-31

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com och www.clyde.space eller kontakta:

Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected]

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. Vårt helhets erbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för CubeSats och småsatelliter.

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, e-post [email protected], telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73