Ledningsförändring i amerikanska dotterbolaget

Brent Abbot lämnar posten som CEO AAC Microtec North America Inc., ett dotterbolag till ÅAC Microtec. CSO Craig Clark utses till tf CEO.

"Brent Abbott har varit CEO i vårt amerikanska dotterbolag under en tid då AAC Clyde Space har genomgått en stor förändring. Verksamheten i USA och för nästa fas behöver behövs ett nytt ledarskap som tillsammans med kunder och medarbetare kan växla upp verksamheten för att ta steget fullt ut på en kommersiell rymdmarknad. Samtidigt vill vi passa på och tack Brent för hans arbete", säger styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz.

New Space är ett samlingsbegrepp för den framväxande privata rymdmarknaden som idag domineras av småsatelliter. Teknikutvecklingen gör att kostnaderna för att bygga, skjuta upp och operera satelliter sjunker, vilket möjliggör en rad kommersiella tjänster, framförallt knutna till telekommunikation och jordobservation. Branschanalytiker räknar med en kraftig marknadstillväxt under kommande år, vilket ställer krav på en kraftig kapacitetsutbyggnad på flera nivåer. AAC Clyde Space mål är att vara ledande inom småsatellitområdet.

2019-05-08

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com och www.clyde.space eller kontakta:
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected] 

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. Vårt helhets erbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för CubeSats och småsatelliter.

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, e-post [email protected], telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73