REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i ÅAC Microtec AB (publ) (u.n.ä. till AAC Clyde Space AB (publ))

2019-10-29 ÅAC Microtec AB (u.n.ä. till AAC Clyde Space AB)

Vid extra bolagsstämma i ÅAC Microtec AB (publ) (under namnändring till AAC Clyde Space AB (publ)) den 29 oktober 2019 fattades följande beslut:

· Beslut om ändring av företagsnamn
Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av företagsnamn från ÅAC Microtec AB till AAC Clyde Space AB, genom ändring av bolagsordningen.

· Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet
Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av gränserna för aktiekapitalet från en lägsta gräns om 1 200 000 SEK och en högsta gräns om 4 800 000 SEK till en lägsta gräns om 3 600 000 SEK och en högsta gräns om 14 400 000 SEK, genom ändring av bolagsordningen.

· Beslut om ändring av gränserna för antal utestående aktier
Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av gränserna för antalet utestående aktier från en lägsta gräns om 30 000 000 och en högsta gräns om 120 000 000 till en lägsta gräns om 90 000 000 och en högsta gräns om 360 000 000, genom ändring av bolagsordningen.

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:

Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz [email protected]

OM AAC Clyde Space
AAC Clyde Space-gruppen Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

ÅAC Microtecs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post [email protected], telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73