Iraklis Hatziathanasiou till ÅAC Microtecs företagsledning

ÅAC Microtec AB (publ) har utsett Iraklis Hatziathanasiou till medlem av företagsledningen. Iraklis Hatziathanasiou har över 15 års erfarenhet från rymdindustrin och är sedan i januari 2017 ansvarig för ÅAC:s försäljning i Europa.

Iraklis Hatziathanasiou har stor kunskap och ett brett kontaktnät på den snabbväxande marknaden för småsatelliter. Han är stationerad vid ÅAC:s dotterbolag i det brittiska rymdklustret Harwell utanför Oxford, som samlat ett 70-tal rymdföretag.

- Genom att ha arbetat för ett antal bolag inom rymdindustrin har Iraklis ett brett kontaktnät och mycket god kunskap inom marknad och försäljning vilket är centrala delar för ÅAC:s expansion, säger tf VD Mats Thideman.

- Tillförlitlig teknik till lägre kostnad har gjort småsatelliter till den "game changer" för kommersiella företag och statliga aktörer för att kunna erbjuda satellittjänster på bred front. ÅAC:s Sirius-plattform, som lanserades tidigare i år, är utvecklad för att passa detta skifte, säger Iraklis Hatziathanasiou.

2017-03-29

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta:

Tf VD och CFO Mats Thideman, [email protected], +46 70 556 09 73
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected], +46 70 964 21 60

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC erbjuder satellitmarknaden elektronikprodukter för rymd (avionikprodukter) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning. Specialistkompetens finns inom avancerad, robust och feltolerant elektronik för kritiska rymdtillämpningar. ÅAC marknadsför även hela satelliter i konsortier med andra specialiserade leverantörer där fokus ligger på satelliter med vikt <150 kg.

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm. G&W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73