Delårsrapport för ÅAC Microtec januari - september 2017

 • Alfonso Barreiro ny VD för ÅAC Microtec.
 • Brent Abbott ny VD för ÅAC Microtec North America, Inc
 • Genombrottsaffärer för ÅAC på den kommersiella rymdmarknaden

Tredje kvartalet 2017 

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,3 (4,3) MSEK. ÅAC:s omställning från utvecklingsbolag till kommersiellt produktbolag där utvecklingsprojekt ersätts av produktförsäljning innebär en ny intäktsmodell. Omsättningen under tredje kvartalet innehåller inga betydande intäkter från produktförsäljning varför försäljningen är lägre jämfört med föregående kvartal.
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,4 (-2,4) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,20 (-0,42) SEK
 • ÅAC Microtec och Bright Ascension lanserar gemensamt produkterbjudande
 • ÅAC erhåller stöd för att demonstrera banbrytande teknologi för optimering av nedladdning av data från rymden
 • Alfonso Barreiro ny Verkställande Direktör
 • Brent Abbott ny Verkställande Direktör för dotterbolaget AAC Microtec North America, Inc

Januari - september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 11,0 (18,2) MSEK. Omsättningen för jämförelseperioden inkluderar en engångseffekt i successiv vinstavräkning på + 2,5 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -17,9 (-10,5) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,57 (-1,68) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,56 (-1,68) SEK

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • ÅAC vinner kommersiella order på Sirius-produkter
 • Mats Thideman utses till vice Verkställande Direktör
 • ÅAC vinner prestigefulla order från Airbus UK

2017-11-23

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta:

VD Alfonso Barreiro, [email protected]
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected]

Informationen i denna rapport är sådan som ÅAC ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnas för offentliggörande på bolagets hemsida samt genom pressmeddelande som publicerades den 23 november 2017 kl. 08:35.

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning. ÅAC marknadsför även hela satelliter i konsortier med andra specialiserade leverantörer. Fokus ligger på mikrosatelliter (satellitvikt <150 kg). ÅAC:s tekniska kompetens finns inom avancerad och robust, feltolerant mikroelektronik för kritiska tillämpningar.


ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm. G&W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73