Delårsrapport för ÅAC Microtec januari - juni 2018

Andra kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 22,1 (5,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,6 (-4,8) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -18,4 (-6,1) MSEK. Goodwillavskrivning i enlighet med redovisningsregelverket K3 relaterade till förvärvet av Clyde Space Ltd uppgick till 10,2 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgår till -18,7 (-6,1) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,27 (-0,19) SEK
 • Order på batterier från York Space Systems
 • Order på sammanlagt 25,6 MSEK från aspirerande satellitkonstellationer
 • Ökning av aktiekapital genom teckning av teckningsoption TO1

Januari - juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 38,5 (8,8) MSEK. Det under januari 2018 förvärvade bolaget Clyde Space Ltd ingår i omsättning och resultat från och med februari, dvs med 5 månader under perioden januari till juni
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -9,3 (-8,9) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -31,2 (-11,5) MSEK. Goodwillavskrivning i enlighet med redovisningsregelverket K3 relaterade till förvärvet av Clyde Space Ltd uppgick till 17,0 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgår till -31,3 (-11,5) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,50 (-0,36) SEK

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

 • ÅAC vann strategisk uppföljningsorder från Japan på den nya generationens Sirius delsystem
 • ÅAC Microtec vinner uppföljningsorder från Kepler Communications till TARS 6U missionen
 • ÅAC Microtec:s dotterbolag Clyde Space förväntas erhålla återbetalning om £570 000 från brittiska skattemyndigheten

 2018-08-23

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta:

VD Alfonso Barreiro, [email protected]
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl 08:30 den 23 augusti 2018.

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. Vårt helhets erbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för CubeSats och småsatelliter.

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73