Rättelse i engelska versionen av kallelse till extra bolagsstämma i ÅAC Microtec AB (publ)

Till följd av en felskrivning i den engelska versionen av pressmeddelandet avseende kallelse till extra bolagsstämma, som offentliggjordes idag den 18 april 2019, angavs felaktigt i beslutspunkt 6 att fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Det rätta antalet och styrelsen förslag är dock att fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) aktier, vilket också framgår av den svenska versionen av pressmeddelandet och den formella kallelse som kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 24 april 2019. Den engelska versionen av kallelsen på bolaget hemsida har uppdaterats med denna rättelse.

2019-04-18

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com och www.clyde.space eller kontakta:
Tf VD Mats Thideman, [email protected]
styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected]

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. Vårt helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. 

ÅAC Microtecs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, e-post [email protected], telefon 08-503 000 50, är bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73