Mats Thideman utsedd till vice Verkställande Direktör för ÅAC Microtec

ÅAC Microtec AB Mats Thideman utses, utöver hans roll som CFO, till vice Verkställande Direktör.

I sin roll som vice Verkställande Direktör kommer Mats att arbeta med ÅAC:s fortsatta omställning att bli ett kommersiellt produktbolag. I arbetet ingår att se över bolagets processer och organisation.

ÅAC:s nytillträdde VD Alfonso Barreiro fokuserar på bolagets affärsutveckling och strategi. Under Alfonsos ledning, tillsammans med ÅAC:s engagerade medarbetare, finns förutsättningarna på plats för att ÅAC ska lyckas med att bli ett ledande bolag på småsatellitmarknaden.

2017-10-06

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta:

VD Alfonso Barreiro, [email protected], +46 70 751 16 70
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected], +46 70 964 21 60

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning. ÅAC marknadsför även hela satelliter i konsortier med andra specialiserade leverantörer. Fokus ligger på mikrosatelliter (satellitvikt <150 kg). ÅAC:s tekniska kompetens finns inom avancerad och robust, feltolerant mikroelektronik för kritiska tillämpningar.

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73