Kommuniké från årsstämma i ÅAC Microtec

Vid årsstämma i ÅAC Microtec AB (publ) ("ÅAC") den 24 maj 2017 fattades i huvudsak följande beslut:

  • Den framlagda årsredovisningen fastställdes och styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets förlust i ny räkning
  • Föreslagna arvoden till styrelsen samt ÅAC:s revisor fastställdes
  • Till styrelseledamöter omvaldes Rolf Hallencreutz, Per Aniansson, Johan Bäcke och Per Danielsson. Rolf Hallencreutz omvaldes även till styrelsens ordförande
  • Beslutades att anta föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

2017-05-24

ÅAC Microtec AB

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta:

Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected], +46 70 964 21 60
Tf VD Mats Thideman, [email protected], +46 70 556 09 73 

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning. ÅAC marknadsför även hela satelliter i konsortier med andra specialiserade leverantörer. Fokus ligger på mikrosatelliter (satellitvikt <150 kg). ÅAC:s tekniska kompetens finns inom avancerad och robust, feltolerant mikroelektronik för kritiska tillämpningar.

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm. G&W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73