Brent Abbott utsedd till ny Verkställande Direktör för AAC Microtec i USA

Brent Abbott ger ÅAC en omfattande affärsutvecklingserfarenhet. Brent var i sin tidigare roll ansvarig för stora kontrakt med CYGNSS, en NASA-konstellation som flyger och OTB-1, världens första helt kommersiella satellittuppdrag. Michael Carey, nuvarande VD, kommer att vara kvar i AAC Microtec North America Inc. som styrelseledamot.

Senast har Brent innehaft en roll som chef för försäljning inom Surrey Satellite Systems USA. Han var ansvarig för företagets två första stora kontrakt, CYGNSS (The Cyclone Global Navigation Satellite System), en NASA-konstellation som flyger och OTB-1, världens första helt kommersiella satellitmission som bär nyttolaster för en mängd kommersiella, statliga och institutionella organisationer. Abbott började på Surrey 2008, dessförinnan arbetade han som affärsutvecklingschef på Honeywell Defense & Space i 17 år med ansvar för försäljningen av subsystem till satelliter. Han har också arbetat som ingenjör på Honeywell Commercial Aviation. Brent har en kandidatexamen i elektroteknik från Iowa State University.

- Vi välkomnar Brent Abbott som VD för AAC Microtec North America, säger Michael Carey, VD AAC Microtec North America Inc. Han är rätt person och har rätt kompetens för att vidareutveckla den amerikanska marknaden. Jag ser fram emot att arbeta med Brent.

- Mina erfarenheter av att introducera nya produkter från en europeisk producent till den amerikanska marknaden kommer att starkt bidra till ÅAC:s expansionsplaner, säger Brent Abbott. Jag ser att ÅAC:s produkter är väl positionerade för den expanderande småsatellitmarknaden och jag ser fram mot att ta ÅAC till nästa nivå i Nordamerika.

- Jag är glad att välkomna Brent till ÅAC-teamet. Detta är ett viktigt steg för att etablera ÅAC Microtec som ett ledande kommersiellt satellitföretag, sammanfattar Mats Thideman, VD och CFO ÅAC Microtec AB.

Brent kommer att börja sitt arbete på ÅAC Microtec den 6 september 2017.

2017-09-04

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta:

Tf VD och CFO Mats Thideman, [email protected], +46 70 556 09 73
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected], +46 70 964 21 60

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 september 2017 kl. 08:30 CET.

OM ÅAC MICROTEC 

ÅAC erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning. ÅAC marknadsför även hela satelliter i konsortier med andra specialiserade leverantörer. Fokus ligger på mikrosatelliter (satellitvikt <150 kg). ÅAC:s tekniska kompetens finns inom avancerad och robust, feltolerant mikroelektronik för kritiska tillämpningar.

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73