Anita Bernie föreslås till ÅAC Microtecs styrelse

ÅAC Microtecs valberedning har beslutat att föreslå Anita Bernie som ledamot i styrelsen. Anita Bernie är välrenommerad inom rymdindustrin efter att ha inlett sin karriär som Spacecraft Design Engineer på Airbus Stevenage, därefter börjat på småsatellittillverkaren SSTL där hon avancerade till att bli medlem av koncernledningen. Sedan 2018 har Anita Bernie arbetat på KISPE Space Systems Limited med ansvar för strategi och genomförande.

På SSTL var Anita Bernie ansvarig för en rad aktiviteter som syftade till att stödja företagets strategiska tillväxt, geografiska fotavtryck och varumärkeskännedom. Hon utvecklade kommersiella strategier, hade en central roll i designen av kommersiella missioner åt en rad internationella kunder och slöt även avtal med institutioner såsom NASA, ESA och US Air Force.

Anita Bernie är Batchelor Aerospace Engineer och har även en MBA. Sedan i slutet av 2018 har hon varit adjungerad i ÅACs styrelse och där rönt stor uppskattning för sitt branschkunnande, sin affärsmässighet och för ett engagerat deltagande i mötena.

Valberedningen föreslår att årsstämman omväljer de nuvarande styrelseledamöterna Rolf Hallencreutz (ordförande), Per Aniansson, Per Danielsson och Will Whitehorn. Årsstämman hålls i Uppsala den 23 maj 2019.

Valberedningens fullständiga förslag hålls tillgängliga på bolagets hemsida, bolagets kontor, och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

2019-05-03

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com och www.clyde.space eller kontakta:
Tillförordnad VD och CFO Mats Thideman [email protected]
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected] 

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. Vårt helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter.

ÅAC Microtecs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, e-post [email protected], telefon 08-503 000 50, är bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73