Alfonso Barreiro lämnar VD-posten i ÅAC

VD Alfonso Barreiro lämnar VD-posten i rymdföretaget ÅAC Microtec. CFO och vice VD Mats Thideman utses nu till tf VD och bildar tillsammans med CSO Craig Clark ett executive team som ska leda bolaget fram till att en ny VD är på plats. Styrelsen inleder omgående rekryteringen av en ny VD.

"Alfonso Barreiro har lett ÅAC från att vara ett specialistföretag inom rymdteknik till att bli en av de ledande aktörerna inom det snabbt växande och dynamiska området New Space. I den fas bolaget nu går in i behöver ÅAC ett nytt ledarskap som tillsammans med kunder och medarbetare kan växla upp verksamheten för att ta steget fullt ut på en kommersiell rymdmarknad", säger styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz. "Vi tackar Alfonso för ett värdefullt bidrag i en för bolaget viktig tid. Alfonso kommer nu under en period arbeta med särskilda utvecklingsprojekt och i den rollen rapportera direkt till styrelsen. "

New Space är ett samlingsbegrepp för den framväxande privata rymdmarknaden som idag domineras av småsatelliter. Teknikutvecklingen gör att kostnaderna för att bygga, skjuta upp och operera satelliter sjunker, vilket möjliggör en rad kommersiella tjänster, framförallt knutna till telekommunikation och jordobservation. Branschanalytiker räknar med en kraftig marknadstillväxt under kommande år, vilket ställer krav på en kraftig kapacitetsutbyggnad på flera nivåer. ÅACs mål är att vara ledande inom småsatellitområdet.

Alfonso Barreiro kvarstår till bolagets förfogande och kommer i en specialistroll genomföra vissa projekt.

2019-02-21

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com och www.clyde.space eller kontakta: Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected] 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 08:25 CET.

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. Vårt helhets erbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för CubeSats och småsatelliter.

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, e-post [email protected], telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73