ÅAC vinner 5 MSEK order från KP Labs för uppskjutning

ÅAC Microtec:s dotterbolag Clyde Space har utsetts av polska KP Labs att tillhandahålla uppskjutningen av Intuition-1 - missionen. Ordervärdet uppgår till 0,4 MGBP (ca 5 MSEK).

Tidigare i mars uppdrog KP Labs åt AAC Clyde Space att designa och tillverka satellitplattformen för missionen, en order på 6,1 MSEK. Med den nya ordern utökar KP Labs samarbetet till att även omfatta uppskjutningen av satelliten, driftsättning i omloppsbana samt drift av missionen i tidig fas. Uppskjutningen är planerad att ske under det fjärde kvartalet 2022.

"Processen att välja satellitplattform och uppskjutningsleverantör har varit ganska komplex. Vi analyserade många parametrar men i slutänden erbjöd AAC Clyde Space allt vi behövde på båda områdena, och uppfyllde högt ställda krav på kraft, precision, volym och gav oss en rad uppskjutningsalternativ, vilket är av avgörande betydelse för vår mission. Vi fick ett mycket väl anpassat förslag, som inte bara beskriver vad vi får utan framförallt varför vi får det", säger Grzegorz ada, projektledare för Intuition-1-programmet.

Missionen ska demonstrera en avancerad hyperspektral kamera och en ny ombordprocessor som utvecklats av KP Labs. 6U-satelliten kan bli först med att ha tillräcklig processkapacitet för att kunna segmentera hyperspektrala bilder i omloppsbana, vilket sker med neural nätverksteknik.

"Vi är stolta över att erhålla denna andra order från KP Labs, och därigenom utöka vårt bidrag till deras första spännande mission genom att tillhandahålla uppskjutningstjänster", säger Craig Clark MBE, grundare Clyde Space och CSO.

Från att traditionellt ha använts i gruvindustrin har hyperspektral bildbehandling börjat användas på nya områden. KP Labs räknar med tekniken kan komma att användas på områden som spänner från jordbruk, skogsbruk och gruvdrift över till miljöskydd och försvar. 

KP Labs är en del av det polska rymdkonsortiet FP som syftar till att utveckla maskininlärning och "big data"-applikationer för användning i rymden. Mjukvarubolaget Future Processing och elektronikföretaget FP Instruments ingår tillsammans med KP Labs i konsortiet.

2019-03-18

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com och www.clyde.space eller kontakta:
Tf VD Mats Thideman, [email protected]
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected] 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 mars 2019 kl. 08:50 CET.

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. Vårt helhets erbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliters och småsatelliter.

ÅAC Microtec:s aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, e-post [email protected], telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73