AAC startar AAC Space Africa för att delta i Afrikas växande rymdsektor

2021-08-23 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, startar AAC Space Africa för att dra nytta av den snabbt växande marknaden för satelliter och rymdbaserade tjänster i Afrika. AAC Space Africa ska designa, bygga och leverera rymdprogram till den afrikanska kontinenten från sin bas i Kapstaden i Sydafrika. Det nya dotterbolaget kommer även att vara gruppens kompetenscentrum för avancerad radiokommunikation.

Det nya företaget leds av Dr Robert Van Zyl som verkställande direktör och Francois Visser som teknisk direktör. De har över 40 års erfarenhet av småsatelliter efter att ha varit pionjärer i den afrikanska kubsatellitsektorn genom att delta i flera rymdmissioner, inklusive den första kubsatelliten som sändes upp av kontinenten. Deras kompetens spänner över alla aspekter av modern rymdteknik, med särskilt fokus på kommunikation.

Teamet kommer inledningsvis att fokusera på radiokommunikationssystem samt försäljning och marknadsföring. Teamet förväntas växa snabbt under det kommande året för att möta efterfrågan från den afrikanska rymdsektorn, som väntas växa till 10 miljarder dollar år 2024 (NewSpace Africa Industry Report 2019).

"Behovet av rymdbaserade tjänster i Afrika växer snabbt när regeringar, företag och samhällen söker effektiva sätt att bidra till utveckling och uppbyggnad av viktig infrastruktur. Vi ser stor potential för småsatelliter att tillhandahålla snabba, exakta och specifika data för sektorer som väderprognoser, havsövervakning, jordbruksplanering och markförvaltning.

Förmåga att tillhandahålla data från rymden och övervaka viktiga områden över hela kontinenten kommer att bidra till att Afrika utvecklas i mycket högre takt under det kommande årtiondet. Lokal närvaro och expertkunskap i kombination med vårt befintliga affärserbjudande positionerar AAC på ett utmärkt sätt för att möta dessa växande behov. Vi ser fram emot att ta en aktiv roll i den sydafrikanska rymdsektorn och på den bredare marknaden", säger VD Luis Gomes.

AAC valde Sydafrika som bas för sitt nya dotterbolag AAC Space Africa eftersom landet har en etablerad rymdindustri samt en stark position inom kommunikationssystem, med högkvalificerade ingenjörer och datavetare. AAC Space Africa blir även kompetenscentrum för avancerade radiokommunikationssystem för hela AAC-koncernen och blir världsomspännande leverantör av avancerade radiosystem till AACs rymdprogram.

AAC Clyde Space har tidigare varit aktiv på den afrikanska marknaden genom sina europeiska bolag, senast genom att stödja Mauritius att bli en rymdnation genom att övervaka havsströmmar med jordobservationsteknik.

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes [email protected]
CFO Mats Thideman, [email protected], mobil +46 70 556 09 73

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space är specialiserade på småsatellitteknologi och -tjänster som gör det möjligt för företag, myndigheter och utbildningsorganisationer att i nära realtid få tillgång till högkvalitativa data från rymden. Koncernens växande förmågor finns inom tre områden:

Space Data as a Service - levererar data från rymden direkt till kunder
Rymdprogram - nyckelfärdiga lösningar som ger kunder möjlighet att effektivisera sina rymdprogram
Rymdprodukter och komponenter - ett komplett utbud av standardsystem och skräddarsydda delsystem, komponenter och sensorer

AAC Clyde Space avser att bli världsledande inom kommersiella småsatelliter och rymdbaserade tjänster genom att fortsätta att utveckla sin teknologi för att hantera globala utmaningar och förbättra vårt liv på jorden.

Koncernens verksamhet bedrivs huvudsakligen i Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Sydafrika och USA, med partnernätverk i Japan och Sydkorea.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post [email protected], telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser. Aktien är även upptagen för handel på amerikanska OTCQX-marknaden under symbolen ACCMF.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73