ÅAC Microtec vinner kommersiella order på Sirius-produkter

ÅAC Microtec:s Sirius-produkter har valts som viktiga komponenter till utvecklingen av två nya plattformar. Beställarna är kommersiella och baserade i England och Japan. Ordervärdet på utvecklingsenheterna uppgår totalt till ca 65 kEUR.

Två plattformsintegratörer i England respektive Japan har valt Sirius Omborddator (OBC) och Massminne (TCM) för integration i nya plattformar. Syftet är att utveckla rymdfarkoster som bygger på Sirius systemet vilka därefter ska serietillverkas.

  • Försäljnings- och marknadsarbetet som inleddes tidigare i år börjar nu generera nya order och utgör en viktig milstolpe för att bli en mer kommersiellt inriktad organisation, säger Iraklis Hatziathanasiou, VP Business Development Europe.
  • Det är positivt att dessa företag väljer ÅAC:s Sirius-produkter för utveckling av nya rymdfarkoster. Huvudsakliga argument för valet av Sirius-produkterna har varit dess ledande kvalitet, tillförlitlighet samt att kunderna har krav på kort leveranstid. I förlängningen hoppas jag att dessa inledande order följs av större leveranser avsedda för små konstellationer under senare delen av 2018, säger Mats Thideman, tf VD och CFO.

Leverans av dessa första order beräknas ske under hösten 2017.

2017-10-03

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta:

Tf VD och CFO Mats Thideman, [email protected], +46 70 556 09 73
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected], +46 70 964 21 60

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 oktober 2017 kl. 08:45 CET.

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning. ÅAC marknadsför även hela satelliter i konsortier med andra specialiserade leverantörer. Fokus ligger på mikrosatelliter (satellitvikt <150 kg). ÅAC:s tekniska kompetens finns inom avancerad och robust, feltolerant mikroelektronik för kritiska tillämpningar.

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73