ÅAC Microtec offentliggör bolagsbeskrivning

Med anledning av det föreslagna förvärvet av det skotska småsatellitbolaget Clyde Space har ÅAC Microtec upprättat en ny bolagsbeskrivning som offentliggjordes idag. I denna framgår att ÅAC:s ambition är att uppnå en hög tillväxt och att bli en ledande, global aktör på marknaden för småsatelliter.

Genom förvärvet av Clyde Space stärker ÅAC sina möjligheter att nå denna ambition.

"De två bolagens marknadspositioner, teknologikompetenser, resursbaser, produkterbjudanden och kunder kompletterar varandra mycket väl. Möjligheterna till samordning av FoU-aktiviteter och marknads- och försäljningsaktiviteter bedöms som stora, och affärsmöjligheterna baserat på paketering av gemensamma marknadserbjudanden betydande", skriver styrelsen i Bakgrund och motiv.

Clyde Space har ett starkt varumärke och har sedan starten arbetat både mot offentlig- och privatfinansierade rymdprojekt framför allt i CubeSat-segmentet. Clyde har levererat kompletta och delar av satellitplattformar och system till kunder världen under ett antal år och har väl dokumenterat flight heritage på cirka 500 samlade år.

Bolagsbeskrivningen utgör ett krav från Nasdaq som denna dag godkänt densamma. Förutom förvärvet gör ÅAC samtidigt en riktad nyemission om 50 MSEK vilken tecknats av större investerare. Förvärvet och emissionen avses godkännas på en extra bolagsstämma den 29 januari.

2018-01-26

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta:

VD Alfonso Barreiro, [email protected]
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected]

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC erbjuder satellitmarknaden elektronikprodukter för rymd (avionikprodukter) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning. Specialistkompetens finns inom avancerad, robust och feltolerant elektronik för kritiska rymdtillämpningar. ÅAC marknadsför även hela satelliter i konsortier med andra specialiserade leverantörer där fokus ligger på satelliter med vikt <150 kg.

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm. G&W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73