ÅAC Microtec går över till IFRS i Q3-rapporten 2018

ÅAC går över till redovisning enligt IFRS. Delårsrapporten för det tredje kvartalet 2018 blir ÅAC:s första delårsrapport som upprättas enligt IFRS. Jämförelsetal har räknats om sedan koncernens tidpunkt för övergång till IFRS den 1 januari 2017. Övergången till IFRS har genomförts för att anpassa koncernen till kraven för notering på Nasdaq First North Premier och i slutändan på Nasdaq Stockholm.

De mest väsentliga effekterna vid övergång till IFRS jämfört med presenterad balans- och resultaträkning för Q1 och Q2 2018 upprättad enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper K3 avser:

  • goodwill som uppstod vid förvärvet av Clyde Space kommer inte att skrivas av,
  • immateriella tillgångar i form av kundrelationer, varumärke, orderstock och programvara har identifierats skilt från goodwill som en del av förvärvet av Clyde Space och uppskjuten skatt på dessa poster har tillkommit,
  • samtliga tillkommande immateriella tillgångar från förvärvet av Clyde Space, förutom varumärken, skrivs av från förvärvsdagen,
  • förvärvsrelaterade kostnader från förvärvet av Clyde Space redovisas som Övriga rörelsekostnader i rapporten över totalresultat i stället för att vara en del av goodwill,
  • tillkommande aktivering av utvecklingsutgifter samt avskrivningar relaterade till dessa.

ÅAC Microtecs rapport för tredje kvartalet 2018 publiceras 22 november 2018.

2018-11-21

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta:

VD Alfonso Barreiro, [email protected] 
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected] 

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. Vårt helhets erbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för CubeSats och småsatelliter.

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73