ÅAC Microtec erhåller stöd för att demonstrera banbrytande teknologi för optimering av nedladdning av data från rymden

ÅAC Microtec AB ÅAC Microtec AB (publ) får 1,4 MSEK från Rymdstyrelsen för vidareutveckling av den patentsökta Bluestone teknologin.

Bluestone är en teknologi för datahantering och adresserar utmaningarna som uppstår i samband med att de exponentiellt växande mängder data som genereras av jordobservation från rymden ska hämtas ner (t ex satellitbilder). Dessa data utgör idag mer än hälften av all data som genereras i rymden. Bluestone optimerar användningen av bandbredd mellan sensorerna i omloppsbana och jordytan genom att låta användaren välja att hämta ner enbart den intressanta och mest värdefulla bildinformationen.

Bluestone erbjuder en öppning in på den snabbt växande marknaden för bearbetning av data från jordobservation och befäster ÅAC Microtec's närvaro som ledande leverantör av rymdteknik.

  • Bluestone kan ha en helt omvälvande effekt på jordobservation och vi är mycket glada att vi kan stödja den här banbrytande teknologin med ÅAC Microtec's förmåga och erfarenhet inom rymdelektronik, säger Emil Vinterhav, CTO på ÅAC Microtec AB.
  • Bluestone innebär ett paradigmskifte i sektorn, säger Mikael Stern, CEO vid Spacemetric AB, Teknologin använder den existerande bandbredden till att förbättra tjänster och den minska kostnader på samma gång.

Finansieringen från Rymdstyrelsen gör det möjligt för ÅAC Microtec att, tillsammans med Spacemetric, utveckla en förkommersiell Bluestone-demonstrator. Demonstratorn är en viktig milstolpe och introducerar Bluestone på satellitmarknaden som en produkt för att optimera nedhämtningen av nyttolastdata och planeras vara klar under tredje kvartalet 2018.

2017-08-16

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta:

Tf VD och CFO Mats Thideman, [email protected], +46 70 556 09 73
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected], +46 70 964 21 60

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 augusti 2017 kl. 15:15 CET.

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning. ÅAC marknadsför även hela satelliter i konsortier med andra specialiserade leverantörer. Fokus ligger på mikrosatelliter (satellitvikt <150 kg). ÅAC:s tekniska kompetens finns inom avancerad och robust, feltolerant mikroelektronik för kritiska tillämpningar.

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.

OM SPACEMETRIC
Spacemetric är ett mjukvaruföretag som effektiviserar omvandlingen av rådata från satellit- och flygburna sensorer till bildprodukter färdiga för analys. Företaget levererar kostnadseffektiva mjukvarulösningar med hög prestanda för alla typer av geospatiala bilder till sensor-operatörer, integratörer av lösningar och stora användare av bilddata både inom den civila sektorn och inom försvarssektorn.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73