REGMAR

Bokslutskommuniké för AAC Clyde Space AB (publ) januari - december 2019

2020-02-20 AAC Clyde Space AB (publ)

Fjärde kvartalet, oktober - december 2019 (jämfört med oktober - december 2018)

Nettoomsättningen uppgick till 20,6 (29,0 inklusive royalty på 4,1) MSEK

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,2 (3,4) MSEK.

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -8,4 (0,3) MSEK

Resultat efter skatt uppgick till -8,4 (0,4) MSEK

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 (0,1) SEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,6 (-4,0) MSEK

Orderstocken uppgick till 169 (67,1) MSEK vid årsskiftet

Helåret 2019 (jämfört med helåret 2018)

Nettoomsättningen uppgick till 66,4 (77,9) MSEK

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -27,3 (-28,5) MSEK.

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -40,2 (-43,3) MSEK

Resultat efter skatt uppgick till -40,6 (-42,7) MSEK.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,48 (-0,65) SEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,6 (-48,6) MSEK

I juni tillfördes bolaget 82,5 MSEK före emissionskostnader genom en övertecknad företrädesemission

Upplysningar om väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019

Moderbolaget ÅAC Microtec AB bytte i november till AAC Clyde Space AB. Namnbytet förvaltar de värden som införlivades i koncernen genom samgåendet med Clyde Space Ltd 2018.

Iraklis Hatziathanasiou lämnade sin position som VP Business Development. VD Luis Gomes är tillsvidare tillförordnad VP Business Development

Avtal ingicks om leverans av delsystem om 11,3 MSEK till en av Europas ledande småsatellittillverkare

US Air Force Academy beställde delsystem med ett ordervärde om 6,4 MSEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

NSLComm lade en beställning på ytterligare en 6U satellit med tillhörande tjänster för 15 MSEK. AAC Clyde Space utsågs till förstahandsleverantör till NSLComms planerade konstellation

Intuitive Machines beställde kraftsystem för 5,4 MSEK till en rymdfarkost som ska landa på månen

AAC Clyde Space utsåg John Charlick COO och Ross Lang Finanschef UK till den verkställande ledningen

Kommentar av VD

2019 kulminerade med att AAC Clyde Space satte nytt rekord för orderingången med betydande kommersiella kontrakt, startat nya ambitiösa projekt, gjort en framgångsrik nyemission och sänt upp flera viktiga rymdmissioner. Tyvärr hade vi också motvind i leveransen av framförallt två satellitprojekt. Dessa problem har tyngde både intäkter och resultat under andra halvåret. Båda projekten har nu levererats till kund i januari 2020, vilket frigjort viktiga resurser.

2019 var också året då vi såg en markant ökning i intresset för nanosatelliter som operativa satelliter, och inte bara som teknikdemonstrationer. Ett skifte som vi ser för en mängd olika applikationer och illustreras bäst av de kontrakt vi tecknade med Orbcomm och Eutelsat, två av världens ledande satellitoperatörer. Förutom att kontrakten illustrerar en marknadstrend, visar de på det förtroende som etablerade kommersiella satellitoperatörer har för AAC Clyde Spaces förmåga att leverera operativa missioner. Detta förde oss till vår bästa orderstock någonsin - 169 miljoner kronor i slutet av december 2019, en ökning med mer än 150 procent från året innan.

Den positiva trenden i verksamheten omfattar också vår verksamhet inom delsystem som 2019 nådde nya milstolpar, i synnerhet Sirius-seriens omborddatorer som med 50 sålda enheter är en solid spelare i satellitklassen 100 kg. Våra delsystem mötte framgång på några av världens mest etablerade rymdmarknader (Europa, USA och Japan) samt på framväxande rymdmarknader, vilket är ett bevis på vår kvalitet och prestanda.

Vi har fått en bra start på 2020 med ytterligare två viktiga order: våra Starbuck kraftsystem kommer om ett par år till månen som en del av Intuitive Machines månlandare. Vi kommer att leverera ytterligare en EPIC-satellit till NSLComm och fortsätta vårt nära samarbete med det mest spännande New Space-företaget i världen för bredbandskommunikation. I och med dessa båda kontrakt ökar vår orderstock till 187 miljoner kronor i slutet av januari 2020.

Under hela 2020 kommer vi fortsätta att arbeta med att göra våra processer mer robusta, se till att våra team är korrekt bemannade och att vi levererar de bästa lösningarna för små satelliter. Vi kommer att fortsätta att nyrekrytera för att stärka vår leveransförmåga och öka vår tekniska kompetens. Vidare har vi vidtagit åtgärder för att minska ledtiderna för att möta nya krav på kortare leveranstider.

Vi utvecklar spännande nya produkter och tekniker för att möta efterfrågan från nuvarande och framtida kunder. Våra satellitplattformar kommer att erbjudas i flera storlekar, få ökad kapacitet med mer kraft, få bättre funktioner för dataöverföring från rymden och nya nyttolastlösningar. Avioniken vi utvecklar kommer att vara optimerad för massproduktion och erbjuda standardlösningar, som är enkla att använda och konfigurera i satellitkonstruktioner, vilket tar bort behovet av kostsamma kundanpassningar.

2020 blir också ett år då vi särskilt kommer att uppmärksamma miljö och klimat. Via rymden kan mätningar utföras i global skala, vilket möjliggör för länder och internationella organ att fatta informerade beslut i globala frågor. AAC Clyde Space har under de senaste två åren utvecklat flera missioner som övervakar miljön på jorden, vi kommer att bygga vidare på dessa för att erbjuda heltäckande, lågkostnadslösningar för miljötillämpningar.

Vår ambition att föra över noteringen av aktien till Stockholmsbörsens huvudlista kvarstår. Vi har låtit en extern konsult gå igenom hur vi uppfyller kraven för huvudlistan, vilket resulterat i en åtgärdslista som kommer att bockas av över tid. Och vår förvärvsstrategi förblir densamma: vi fortsätter att leta efter starka företag som kan addera värde till AAC Clyde Space, antingen genom sin verksamhet eller genom sin teknik och produkter.

Vi har nu en gedigen plan för hur företaget ska växa och nå lönsamhet. Vi förväntar oss en stark tillväxt under 2020 och att 2021 nå både positivt EBITDA och positivt operativt kassaflöde. För 2020 har vi redan kontrakterat intäkter på 88 miljoner kronor, vilket är mer än intäkterna helåret 2019, och vi räknar med att addera mer till detta. I januari levererade vi två satelliter för uppskjutning och medan vi väntar på resultaten från dessa arbetar vi för fullt med de nya projekten och utvecklingsplanerna. Detta kommer att bli ett år av förändring och tillväxt.

Luis Gomes
VD

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes [email protected]
CFO Mats Thideman, [email protected], mobil +46 70 556 09 73

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 08:30 CET.

Delårsrapporten och ytterligare information finns tillgängliga på investor.aac-clyde.space/se/rapporter

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post [email protected], telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73