REG

AAC Clyde Space AB offentliggör tidsplan för sammanläggning av aktier

2023-11-07 AAC Clyde Space AB (publ)

Vid extra bolagstämma i AAC Clyde Space AB ("Bolaget") den 1 november 2023 beslutades att genomföra en sammanläggning av aktier 1:50, innebärande att femtio (50) aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman, fastställt att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 14 november 2023.

Sista dagen för handel i Bolagets aktier innan sammanläggningen är den 10 november 2023 och första dagen för handel i Bolagets aktier efter sammanläggningen är den 13 november 2023. Bolagets aktiekurs kommer därmed att återspegla effekten av sammanläggningen från och med den 13 november 2023. Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 285 191 750 till 5 703 835.

Till följd av sammanläggningen kommer Bolagets aktie från och med den 13 november 2023 att byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden för Bolagets aktie är SE0021020716.

Aktieägarna i Bolaget kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med femtio (50) kommer vederlagsfritt att erhålla aktier för att innehavet ska bli jämnt delbart med femtio (50). Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclear Sweden ABs försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, [email protected]
CFO Mats Thideman, [email protected], mobil +46 70 556 09 73

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space är specialiserade på småsatellitteknologi och -tjänster som gör det möjligt för företag, myndigheter och utbildningsorganisationer att i nära realtid få tillgång till högkvalitativa data från rymden. Koncernens växande förmågor finns inom tre områden:

Space Data as a Service - levererar data från rymden direkt till kunder
Rymdprogram - nyckelfärdiga lösningar som ger kunder möjlighet att effektivisera sina rymdprogram
Rymdprodukter och komponenter - ett komplett utbud av standardsystem och skräddarsydda delsystem, komponenter och sensorer

AAC Clyde Space avser att bli världsledande inom kommersiella småsatelliter och rymdbaserade tjänster genom att fortsätta att utveckla sin teknologi för att hantera globala utmaningar och förbättra vårt liv på jorden.

Koncernens verksamhet bedrivs huvudsakligen i Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Sydafrika och USA, med partnernätverk i Japan och Sydkorea.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Aktien är även upptagen för handel på amerikanska OTCQX-marknaden under symbolen ACCMF.


Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning.

Webbplats
www.aac-clyde.space
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från AAC Clyde Space via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn AAC ISIN-kod SE0021020716 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Mats Thideman CFO och vice VD [email protected] +46 70-556 09 73